A A A


Od września br. w Zespole Szkół Nr 1 im. Jakuba Stefana Cezaka zostanie uruchomiony jeden oddział kształcący w zawodzie technik cyfrowych procesów graficznych.

Z analizy przeprowadzonej przez Powiatową Radę Zatrudnienia i Powiatowy Urząd Pracy wynika, że jest to zawód tzw. deficytowy, czyli na naszym rynku pojawiają się ogłoszenia pracy dla osób wykształconych w tym kierunku, lecz niestety nie posiadamy odpowiednio wykwalifikowanych ludzi - argumentuje Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki.

Nie trzeba będzie tworzyć w szkole zaplecza technicznego ani zatrudniać nowych nauczycieli, ponieważ w ramach Zespołu Szkół do niedawna funkcjonowało liceum profilowane kształcące w kierunku zarządzania informacją. Wiemy, że młodzież chętnie wybiera profile związane z informatyką czy grafiką komputerową, przykładem na to może być istniejące od lat w Zgierzu Technikum Nr 2 im. Jana Pawła II kształcące techników informatyków - mówi Naczelnik Wydziału Oświaty Jacek Brzeziński.

Małgorzata Tomczuk
Starostwo Powiatowe w Zgierzu

.