A A A

Rok szkolny 2010/2011 był bardzo pracowitym rokiem dla Szkolnego Klubu Przeciwko Cyberprzemocy „SofA”. Kolejne działania i przedsięwzięcia wymagały od „Sofowiczów” wiele wysiłku, ale dały im także wiele radości i satysfakcji. EZG.INFO.PL zachęca do zapoznania się z podsumowaniem tegorocznej działalności Klubu, przygotowanym przez samych jego członków.

Już 17 i 18 września przedstawiciele klubu mieli okazję zaprezentować swoją działalność na II Targach Czasu Wolnego, które odbyły się na małej sali MOSiR. Nasze stoisko przyozdobione było plakatami o tematyce cyberbullyingu. Ponadto uczestnicy mogli poszerzyć swoją wiedzę o cyberprzemocy, o sposobach jej przeciwdziałania oraz o tajnikach funkcjonowania naszego klubu.

Jeszcze w tym samym miesiącu – w dniach 28 i 29 września klub SofA skorzystał z zaproszenia Fundacji Dzieci Niczyje do udziału w IV Międzynarodowej Konferencji „Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie” w Warszawie. Reprezentowali nas Adrian Skoczylas i opiekunka Klubu Marzena Więckowska. Tematem przewodnim tegorocznego spotkania było bezpieczeństwo internautów w serwisach społecznościowych oraz zapoznanie się z zagadnieniem prywatności online. Celem konferencji było przekazanie uczestnikom najnowszych osiągnięć z zakresu edukacji na temat bezpieczeństwa w Internecie oraz działań na rzecz zwalczania nielegalnych treści w sieci. Prelegenci z Polski i zagranicy zaprezentowali szereg innowacyjnych działań edukacyjnych podejmowanych dla ochrony najmłodszych w wirtualnym świecie. Nasze wystąpienie zatytułowane „Działalność Szkolnego Klubu Przeciwko Cyberprzemocy 'SofA' ” miało miejsce pierwszego dnia w jednej z równoległych sesji. Spotkanie to dało nam możliwość zdobycia wielu cennych informacji oraz umożliwiło nawiązanie wielu kontaktów z osobami oraz organizacjami zajmującymi się tym samym problemem/

Zarówno w dniach 1 lipca jak i 30 września przedstawiciele klubu „SofA” mieli przyjemność uczestniczyć w konferencjach zorganizowanych w „Centrum Obywatelskim” w Zgierzu. Spotkania zorganizował i prowadził Artur Dunin. W konferencjach uczestniczyli przedstawiciele organizacji pozarządowych naszego miasta, z którymi nawiązaliśmy kontakty, które mogą nam pomóc przy prowadzeniu akcji w celu uświadamiania młodzieży o narastającym problemie cyberbullyingu.

11 października 2010 roku przedstawiciele Klubu uczestniczyli w konferencji prasowej z ministrem sprawiedliwości, Krzysztofem Kwiatkowskim. Spotkanie to poruszyło kwestię nowelizacji Kodeksu Karnego w sprawie pornografii i groomingu w Internecie. Zebrani zapoznali się z treścią nowych artykułów (191a, 200a i 200b) dotyczących powyższych problemów. Szef resortu sprawiedliwości obiecał dalsze zajmowanie się sprawą dotyczącą przestępczości w sieci.

12 października 2010 roku szkolny Klub SofA rozpoczął współpracę z Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Łodzi w projekcie Daphne III. Współpraca jest zaplanowana na dwa lata, a pierwszym działaniem były warsztaty, które zorganizowali dla członków Klubu pani Kamila Knol i pan Sebastian Ciszewski. Warsztaty odbyły się 17 grudnia, a w czasie ich trwania zdobyliśmy cenne wiadomości i umiejętności dotyczące prowadzenia warsztatów i szkoleń.

W dniu 2 listopada 2010 roku odbyły się warsztaty o cyberprzemocy dla wszystkich klas pierwszych naszego liceum, prowadzone przez Edytę Warkiewicz i Kasię Włodarczyk pod czujnym okiem opiekunek. W czasie trwania warsztatów uczniowie mieli możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat negatywnego zjawiska jakim jest cyberbullying. Mogli dowiedzieć się także, gdzie szukać pomocy jeśli kiedykolwiek w swoim życiu spotkają się z cyberprzemocą.

Na przełomie listopada i grudnia 2010 przedstawiciele klubu SofA wraz z opiekunką – panią Marzeną Więckowską uczestniczyli w II Zgierskiej Konferencji w Ramach Międzynarodowej Kampanii 16 Dni przeciwko przemocy wobec kobiet. Nasz Klub przeprowadził badanie ankietowe uczniów szkół podstawowych, a także zorganizował warsztaty dla rodziców. Główne spotkanie, którego temat przewodni brzmiał: „Dorosłość  a dojrzałość”, odbyło się w Miejskim Ośrodku Kultury 1 grudnia. Poruszone na nim zostały m. in. problemy związane z dorastaniem i dojrzewaniem. Klub „SofA” zaprezentował biorącym udział w konferencji wyniki ostatnich ankiet przeprowadzonych wśród młodzieży i przedstawił procedurę postępowania wobec sprawców i ofiar zjawiska cyberbullyingu. Spotkanie było bardzo udane i przebiegło w przyjaznej atmosferze. Nie pozostaje nic innego jak wierzyć w to, iż konferencja i inne, podobne działania przyczynią się do ograniczenia stosowania przemocy, zarówno w realnym jak i wirtualnym świecie.

Ostatnim ważnym wydarzeniem pierwszego semestru roku szkolnego 2010/2011 w naszej działalności była wiadomość, która otrzymaliśmy 15 grudnia. Otrzymaliśmy mianowicie mikrogrant na realizację projektu „Uwaga – cyberprzemoc!” w konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu 2011” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”, finansowanego ze środków The Velux Foundations. Wniosek złożyliśmy wspólnie ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba, Stowarzyszeniem Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu. Działania projektowe obejmowały badania ankietowe, koncerty, konkursy i konferencję, a realizowane były między 15 stycznia a 15 marca 2011 roku.

15 stycznia nastąpiło oficjalne rozpoczęcie pracy w projekcie „Uwaga – cyberprzemoc!”. Zaczęliśmy od wszelkich działań organizacyjnych, a pod koniec stycznia przeprowadziliśmy też ankiety wśród grupy 600 osób obejmującej dzieci, młodzież, rodziców, nauczycieli i mieszkańców miasta.

Również w styczniu w Wyższej Szkole Nauk Społecznych Pedagogium w Warszawie odbyła się konferencja „Szkoła Bezpiecznego Internetu – osiągnięcia i perspektywy”. Organizatorem konferencji była Fundacja Kidprotect.pl, a partnerem merytorycznym - firma Microsoft. Fundacja Kidprotect.pl, jako pierwsza w Polsce, rozpoczęła walkę o bezpieczeństwo dzieci w Internecie. Na tej konferencji zostały wręczone certyfikaty trzem wyróżnionym szkołom, które w tym roku dołączyły do Szkół Bezpiecznego Internetu. Następnym punktem programu były prezentacje na różne tematy związane z bezpieczeństwem w Internecie. Ostatnim wystąpieniem była nasza własna prezentacja: „Działalność Szkolnego Klubu Przeciwko Cyberprzemocy ‘SofA’ ", którą przedstawiła Małgorzata Gembka.

Luty zaczęliśmy od konferencji poświęconej bezpieczeństwu w Sieci. Spotkanie odbyło się w Dzień Bezpiecznego Internetu (8 lutego) w murach „Traugutta”, z udziałem prelegentów z całego kraju. Uczestnicy spotkania mieli okazję zapoznania się z typami cyberbullingu oraz z zasadami ich przeciwdziałania. Ponadto zaznajomili się z wnikliwymi wynikami ankiet dotyczących zagadnień związanych z wirtualną przemocą przeprowadzonych wśród młodzieży i dorosłych. Kolejni prelegenci przybliżyli olbrzymi problem jakim są szkodliwe treści zawarte w Sieci oraz coraz częstsze przypadki uzależnień od portali społecznościowych. Dzięki kolejnym wystąpieniom przedstawione zostały psychologiczna analiza ofiar przemocy oraz samego zjawiska, terapeutyczne wartości książek i pozycje książek kierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do rodziców i pedagogów, które poruszają problem przemocy i zawierają treści pomocne w radzeniu sobie z tym negatywnym zjawiskiem. Uczestnicy konferencji poszerzyli swoją wiedzę o danych osobowych i o konsekwencjach wynikających ich przetwarzaniem. Konferencja odbyła się zgodnie z wcześniej przygotowanym planem, w miłej atmosferze, zakończona drobnym podsumowaniem. W jej organizację włączyła się duża grupa uczniów SLO.

Jeszcze tego samego dnia o godzinie 18.00 w klubie AgRafKa odbyła się druga część obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – koncert "Uwaga - cyberprzemoc!". Początkowo zebranym została przedstawiona idea Dnia Bezpiecznego Internetu oraz założenia projektu. Uczestniczący w imprezie mogli zapoznać się z filmikami dotyczącymi cyberprzemocy. Głównym punktem programu były jednak występy dwóch zespołów. Jako pierwsza zaprezentowała się zgierska formacja grająca muzykę rock - „Nie gryź kabla”. Następnie zaprezentowano zestaw filmów z kampanii społecznych dotyczących agresji w sieci. Ostatnim punktem programu był występ łódzkiego zespołu 2'loan.

Ważnym działaniem w ramach projektu „Uwaga – cyberprzemoc!” było przeprowadzenie serii warsztatów dla młodzieży oraz zajęć dla rodziców. Celem warsztatów było zaznajomienie młodych ludzi z problemem cyberprzemocy, oraz wskazanie gdzie szukać pomocy i jak radzić sobie, jeśli spotkaliby się z tym zjawiskiem. Uczestniczyli w nich uczniowie SLO im. R. Traugutta w Zgierzu, Zespołu Szkół nr 1 im J. S. Cezaka w Zgierzu, ZSO im. S. Staszica w Zgierzu, a także przedstawiciele zgierskich organizacji młodzieżowych, grup nieformalnych itp.

W specjalnych zajęciach brali udział rodzice, którzy zgłosili chęć udziału oraz rodzice uczniów SLO, dla których przeprowadziliśmy pogadanki w ramach zebrań z wychowawcami. Dla każdego uczestnika zostały przygotowane przez nas materiały, które jeszcze poszerzają zakres wiedzy o cyberprzemocy. Ponadto wykorzystaliśmy też materiały na temat bezpieczeństwa w sieci udostępnione nam przez Fundację Kidprotect.pl. Młodzież i rodzice biorący udział w warsztatach byli zadowoleni, mieli dużo możliwości pracy w grupach, wymieniania się swoimi sugestiami i przemyśleniami. Rodzice młodszych dzieci byli szczególnie zainteresowani przewodnikiem dla rodziców przygotowanym przez Fundację Orange, ponieważ porusza on między innymi takie tematy jak „Zanim twoje dziecko pierwszy raz skorzysta z telefonu komórkowego”.

Z kolei 25 lutego w ramach projektu „Uwaga – cyberprzemoc!” odbył się quiz dotyczący wiedzy o cyberbullingu. W wydarzeniu odbywającym się w zgierskim SLO udział wzięli uczniowie starszych klas sześciu zgierskich szkół podstawowych wraz z opiekunami. Celem konkursu było sprawdzenie wiedzy dzieci na temat cyberprzemocy, zapobiegania jej i ogólnie problemu bezpieczeństwa w Sieci. Uczestnicy zmagali się z wieloma zadaniami typu rozwiązywanie testu i krzyżówki, układanie puzzli czy rysowanie. Po zsumowaniu punktów wyłonieni zostali zwycięzcy, którymi okazali się uczniowie SP 10. Na drugim miejscu uplasowali się przedstawiciele SP 11, a na trzecim - drużyna SP 8.

Oprócz działań związanych z projektem „Uwaga – cyberprzemoc!” trwały również prace w projekcie „Daphne III” . 7 lutego 2010 wybraliśmy się do jednego z łódzkich gimnazjów, aby przeprowadzić warsztaty w ramach Projektu „Daphne III”. Ich głównym tematem była oczywiście cyberprzemoc. Warsztaty miały formę godzinnego wykładu, na którym przedstawiliśmy najważniejsze zagadnienia dotyczące przemocy elektronicznej. Między innymi uświadamialiśmy jak groźne jest to zjawisko i jakie są jego konsekwencje. Pokazaliśmy jak można się przed nim uchronić i jakie są jego najważniejsze typy. Nauczyliśmy jak ewentualnie zabezpieczać dowody oraz gdzie szukać pomocy.

Wraz z początkiem marca ogłoszone zostały wyniki konkursu na baner internetowy realizowany w ramach projektu „Uwaga – cyberprzemoc!”. Zwycięzcą konkursu został uczeń Gimnazjum nr w Zgierzu – Bartosz Trzciński. Na drugim i trzecim miejscu uplasowali się kolejno – uczennica Gimnazjum nr 1 w Zgierzu – Marta Gmyrek oraz Piotr Scęcelek – pierwszoklasista zgierskiego SLO. Zwycięski baner, promujący bezpieczne korzystanie z Internetu oraz walkę z cyberprzemocą, znalazł się na stronach internetowych zgierskich szkół oraz instytucji i organizacji kulturalno-społecznych.

W dniu 15 marca 2011 roku odbył się podsumowujący działania projektu - „Uwaga – cyberprzemoc!” koncert ewaluacyjny. Wydarzenie to miało miejsce w Sali Teatralnej zgierskiego MOK-u. W pierwszej części spotkania odbył się pokaz multimedialnej prezentacji dotyczącej założeń projektu, konkursu „Bezpieczne Dzieciństwo” oraz konkursu minigrantów DBI, a także informacji na temat organizatorów projektu. Omówiono również konferencje, badania ankietowe, warsztaty dla młodzieży i zajęcia dla rodziców. Zaprezentowano też ideę i wyniki konkursu na baner internetowy oraz oficjalnie wręczono nagrody i dyplomy laureatom rywalizacji. Po podziękowaniu za wsparcie i pomoc obecnej na koncercie prezydent dr Iwonie Wieczorek, współpracownikom projektu, patronom medialnym i innym osobom, które przyczyniły się realizacji projektowych działań zgromadzeni mieli okazję wysłuchać koncertu zespołu BOSO.

28 marca 2011 roku zostaliśmy zaproszeni do Koluszek, by w jednym z tamtejszych gimnazjów przeprowadzić warsztaty dotyczące cyberprzemocy w ramach projektu „Daphne III”. Warsztaty trwały dwie godziny, podczas których młodzież wykazała się dużą wiedzą na temat tego zjawiska. Praca w grupach umożliwiła im wymianę poglądów oraz współpracę. Staraliśmy się poszerzyć wiedzę uczniów oraz łamać wszelkie stereotypy.

 


W dniu 2 kwietnia 2011 w Samorządowym LO im. R. Traugutta w Zgierzu odbyły się „Drzwi Otwarte”. Tego dnia nie zabrakło również naszego Klubu. Naszym gościom w siedzibie Klubu, sali 27, rozdaliśmy ulotki klubu oraz organizacji współpracujących i związanych w jakiś sposób z klubem „SofA”, opowiadaliśmy o działaniach klubu i zachęcaliśmy do współpracy razem z nami. Atrakcją była również klubowa sofa, na której można było usiąść, porozmawiać oraz obejrzeć nasze plakaty. Była również okazja wspomóc klub poprzez udział w loterii fantowej – nagrodami były: kubek, breloczki, notatniki, długopisy oraz cukierki.

 

29 kwietnia 2011 podczas uroczystości rozdania świadectw ukończenia szkoły, pożegnaliśmy naszych członków z klas trzecich : Olę Złotochę, Asię Szymczak i Martę Cieślak. Obecne członkinie honorowe Klubu otrzymały nagrody książkowe ufundowane przez firmę T.O.M.T.E.X. oraz księgarnię „Pan Tadeusz”, torby i długopisy od projektu „Daphne” oraz dyplomy z podziękowaniami, zawierające pamiątkowe zdjęcie wszystkich członków Klubu.

26 maja 2011 roku Klub SofA obchodził drugie urodziny. Z tej okazji w budynku SLO w Zgierzu odbyło się spotkanie honorowych członków oraz organizacji partnerskich naszego Klubu. Wśród zebranych nie zabrakło gości z Urzędu Miasta Zgierza, British Council i zgierskiej SP 3. Podczas uroczystości klubowicze mieli okazję przedstawić uczestnikom spotkania nasze dotychczasowe osiągnięcia i efekty dwuletniej działalności. Odbyła się również loteria, która cieszyła się dużą popularnością ze względu na cenne nagrody, z których najbardziej atrakcyjną okazały się „talony na dzień bez pytania”. Po części oficjalnej członkowie Klubu przy torcie oraz herbacie debatowali nad osiągnięciami Klubu oraz planowali przyszłe działania.

6 czerwca 2011 roku pojechaliśmy do Winnej Góry, by tam również przeprowadzić warsztaty na temat cyberprzemocy w ramach projektu "Daphne III". W warsztatach brali udział uczniowie z trzech klas tamtejszego gimnazjum.

Przez cały drugi semestr roku szkolnego 2010/2011 trwały prace nad naszą strona internetową, która teraz, na koniec roku, jest już w pełni gotowa. Poza tym udało nam się udzielić pomocy kilku osobom poszkodowanym w Internecie, a także nawiązać ciekawe kontakty z organizacjami zajmującymi się problemem agresji w sieci. Rok zaliczamy do udanych i mamy nadzieję, że następny będzie równie dobry.

Członkowie Klubu "SofA"

.