A A A


15
czerwca 2011 r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miasta Zgierza, sala 114, odbędzie się IV sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

Proponowany porządek obrad:

1.   Otwarcie sesji.

2.   Zatwierdzenie porządku obrad.

3.   Informacja Urzędu Miasta Zgierza nt. działań kulturalno- oświatowych na terenie Miasta Zgierza dla młodzieży w okresie wakacyjnym 2011.

4.   Sprawozdanie Przewodniczącego MRMZ z działalności za okres od 8 listopada 2010 r. do 30 czerwca 2011 r.

5.   Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia planu pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na okres od 1 lipca 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r.

6.   Informacja nt. wniosku MRMZ do Programu „Młodzież w Działaniu” dotyczącego młodzieżowego banku pracy w Zgierzu.

7.   Informacja nt. działań podjętych przez MRMZ między III a IV sesją MRMZ.

8.   Dyskusja w sprawie rozpowszechnienia idei młodzieżowych rad w miastach: Brzeziny i Konstantynowie.

9.   Pisma skierowane do MRMZ.

10. Zapytania i wolne wnioski.

11. Przyjęcie protokołu z II i III sesji.

12. Zamknięcie obrad.


„Pomiędzy 5. a 6. punktem proponowanego porządku obrad odbędzie się dłuższa przerwa. Podczas przerwy w Sali konferencyjnej UMZ odbędzie się Spotkanie informacyjne dla zgierskich mediów dotyczące działalności MRMZ obecnej kadencji do 15 czerwca” – podaje Patrycja Malik, rzecznik MRMZ.


.