A A A

 

Projekt „Małe Kroki – Wielki Postęp”, finansowany przez unijny program "Młodzież w działaniu", został stworzony przez trzy organizacje: Stowarzyszenie Edukacja przez Internet z Kielc, Stowarzyszenie Elbląg Europa z Elbląga oraz Grupę Nieformalną Inspiratornia z Łodzi. W jego trakcie młodzi ludzie będą mieli szansę debatować z decydentami, ekspertami czy politykami i uświadomić im, co dla nich jest ważne i w jakim kierunku powinny zmierzać działania w obszarze polityki młodzieżowej.

 

W ramach projektu przewidziane są trzy debaty regionalne oraz jedna, podsumowująca, debata krajowa, do której zaproszonych zostanie po osiem najaktywniejszych osób spośród uczestników debat regionalnych. Podczas każdej poruszone zostaną cztery tematy: uczestnictwo w życiu publicznym i dostęp do informacji, rynek pracy dla młodych osób, edukacja nieformalna oraz sport i zdrowie. Łódzką debatę organizuje Stowarzyszenie Inspiratornia – młoda, młodzieżowa organizacja pozarządowa z Łodzi, działająca non-profit na polu aktywizacji młodzieżowej, promocji i wspierania inicjatyw młodzieżowych, promocji idei wolontariatu i prospołecznego wspierania wolnego czasu. Do udziału w debatach zaproszeni zostaną zarówno uczniowie, przedstawiciele stowarzyszeń i innych instytucji skupiających młodzież z miast, mniejszych miejscowości bądź wsi, jak również decydenci, eksperci oraz politycy. Podczas każdej z nich uczestnicy będą mogli przedstawić swoje działania i dokonania w ramach różnych kół , grup zainteresowań czy organizacji pozarządowych oraz idei i pomysłów dotyczących przyszłych projektów, celem znalezienia partnerów do współpracy.


Rezultatem projektu będzie publikacja zawierająca opisy wszystkich postulatów i potrzeb młodzieży oraz rekomendacje wytyczające kierunki działań w polityce młodzieżowej. Trafi ona w ręce polityków, przedstawicieli władz lokalnych oraz instytucji. Ponadto powstanie film, będący relacją z czterech spotkań młodzieży, który będzie traktował o potrzebach ludzi młodych i sposobach ich rozwiązania. Projekt przyczyni się do polepszenia szans młodzieży, możliwości oraz warunków, w jakich żyją, działają, kształcą się, a także wpłynie na wzrost aktywności młodzieżowy na polu działalności społecznej.


Młodzieżowa debata regionalna odbędzie się w dniu 25 marca 2010 (czwartek) o godzinie 10.00 w Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej w Łodzi (Budynek K przy ul. Sterlinga 26). Rejestracja trwa do 21 marca 2010 (decyduje kolejność zgłoszeń) i jest możliwa wyłącznie za pomocą formularza zgłoszeniowego. Udział w debacie jest bezpłatny!


Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy na debatę na stronie: www.mlodziez.com.pl


EZG.INFO.PL poleca!

 

.