A A A


Kolegium Nauczycielskie w Zgierzu zaprasza nauczycieli pracujących z młodzieżą różnych szczebli edukacji na konferencję naukowo – metodyczną „Współczesne kierunki edukacyjne i praktyka nauczycielska”, która odbędzie się 13-14 maja 2011 r. w Kolegium Nauczycielskim.

„Zapraszamy nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych: klas I – III oraz nauczycieli przyrody i wychowania fizycznego (także gimnazjum), szkolnictwa specjalnego, placówek edukacyjnych województwa łódzkiego. Zapraszamy wszystkich, którym bliski jest własny rozwój zawodowy oraz dbałość o prestiż w zawodzie nauczyciela” – czytamy na stronie Kolegium.

Spotkania z nauczycielami skupione będą wokół trzech grup tematycznych, zgodnych z profilem nauczania w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu: 

  • Pedagogika Wieku Dziecięcego - Tworzenie środowiska uczenia się,
  • Pedagogika Specjalna - Zaburzenia osobowości i deficyty rozwojowe dzieci i młodzieży,
  • Pedagogika Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego - Współczesne wychowanie fizyczne w praktyce szkolnej.

Więcej informacji w zakładce „KONFERENCJA” na stronie Kolegium Nauczycielskiego w Zgierzu.

za: www.kn.zgierz.pl

.