A A A


„Ja, czyli Obywatel 2011” to II Edycja Konkursu „Majowe Dziedzictwo”, który organizują Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Redakcja Serwisu EZG.INFO.PL. W tym roku honorowy patronat nad Konkursem objęli: Poseł na Sejm RP, Artur Dunin oraz Marszałek Województwa Łódzkiego, Witold Stępień.

Adresatami konkursu byli uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu powiatów: kutnowskiego, łęczyckiego, łowickiego, poddębickiego i zgierskiego. Zadaniem uczniów było przedstawienie własnych refleksji na temat sytuacji obywatela w XXI wieku, wartości, którym powinien się kierować i podejmowanych działań. Organizatorzy dali w tym celu dowolność w wyborze formy literackiej.

Po zebraniu wszystkich nadesłanych prac – a było ich w sumie aż 46 ze wszystkich pięciu powiatów – Komisja Konkursowa przystąpiła do oceniania prac. W jej skład weszli:

Ewelina Rokicka, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. prof. T. Kotarbińskiego w Łodzi, Filia w Zgierzu,

Justyna Zielińska, Prezeska Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Redaktor Naczelna Serwisu EZG.INFO.PL,

Łukasz Cezary Adamski, Sekretarz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG,

Piotr Ogrodowczyk, asystent posła Artura Dunina, Redaktor Naczelny portalu KomentarzPolityczny.com.pl

Adrian Skoczylas, koordynator Konkursu, redaktor Serwisu EZG.INFO.PL.


W wyniku prac Komisji wyłoniona została najlepsza piątka, która pojedzie na wycieczkę do Sejmu RP!

 

Oto laureaci Konkursu:

1. miejsce:

Maria Człapińska, Liceum Ogólnokształcące im. Marii Konopnickiej w Poddębicach, opiekun: Agnieszka Klimkowska (tekst)

 

2. miejsce:

Katarzyna Stańczyk, Gimnazjum nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu, opiekun: Joanna Rogalska (tekst)


3. miejsce:

Michał Misztal, II Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Kutnie, opiekun: Dorota Dobiecka-Stańska (tekst)

 

Wyróżnienia:

Maja Turkowska, Zespół Szkół im. Jadwigi Grodzkiej w Łęczycy, opiekun: Małgorzata Trzepińska (tekst)

Justyna Żurawik, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Żychlinie, opiekun: Aneta Bartczak (tekst)

Jury postanowiło także dodatkowo wyróżnić jedną pracę spośród nadesłanych wierszy - nie jest to jednak wyróżnienie nagradzane wycieczką do Sejmu RP. Autorem tekstu jest:

Seweryn Kaczyński, Liceum Ogólnokształcące im. Bohaterów Września 1939 w Żychlinie, opiekun: Aneta Bartczak (tekst)

Serdecznie gratulujemy!

 

 

.