A A A

Młodzieżowa Rada Miasta Zgierza zaprasza na II sesję, która odbędzie się 13 lutego o 10.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta Zgierza.

- Jeśli macie jakieś pytania, uwagi, propozycje, pomysły - będzie to idealna okazja, aby zaprezentować je podczas sesji - zachęcają młodzi radni i radne. Na sesję zostali zaproszeni przedstawiciele i przedstawicielki samorządów szkolnych ze zgierskich placówek.

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Złożenie ślubowania oraz wręczenie zaświadczeń o wyborze członkom Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza nieobecnym na I sesji.
 4. Informacja na temat realizacji działań prowadzonych przez Młodzieżową Radę podczas Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 2017.
 5. Informacja na temat kalendarium imprez organizowanych przez Miasto w roku 2017.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie: 
  • ogłoszenia konkursu walentynkowego dla młodzieży zgierskiej i przyjęcia regulaminu,
  • powołania komisji do spraw opracowania zmian w Statucie i Regulaminie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 7. Zapytania i wolne wnioski.
 8. Pisma skierowane do MRMZ.
 9. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 10. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.
 11. Zamknięcie obrad sesji.
.