A A A

gimnazjum2

W związku z ogólnopolską reformą oświaty, także Zgierz musi przystosować sieć placówek oświatowych, w szczególności wygaszanych gimnazjów, do zmian w edukacji. Radni i radne na styczniowej sesji RMZ podjęli uchwałę kierunkową ws. losu zgierskich szkół.

Reforma wchodzi w życie 1 września 2017 roku. Zgierska sieć szkół powróci do sytuacji sprzed 1999 roku, gdy gimnazja wprowadzono do polskiego systemu oświaty. W budynku Gimnazjum nr 2 (ul. 3 Maja) pojawi się 8-letnia Szkoła Podstawowa nr 6, w miejsce Gimnazjum nr 1 (ul. Musierowicza) wejdzie Szkoła Podstawowa nr 1, zaś Gimnazjum nr 3 (ul. Leśmiana) - Szkoła Podstawowa nr 8. 

Zgodnie z założeniami reformy, nauka w liceach ogólnokształcących będzie trwać 4 lata. Szkoły ponadgimnazjalne techniczne i zawodowe, prowadzone przez powiat zgierski, zostaną przekszałcone w 3-letnie szkoły branżowe lub 5-letnie technika.

Zmiany w organizacji szkół powodują także zmianę rejonizacji, czyli granic obwodów szkolnych. 

Cała uchwała jest dostępna pod adresem: www.prawomiejscowe.pl/institution/17587/legalact/161392/17587.

Informacja dot. szkół ponadgimnazjalnych (powiat zgierski): www.powiat.zgierz.pl/assets/zgierz/media/files/4bfd5f08-4c93-468f-b1fd-086a31267925/zalacznik.pdf

.