A A A

mrmz1416

Młodzież ucząca się w zgierskich szkołach może zgłaszać swoje kandydatury przed wyborami do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Nabór kandydatur trwa od 5 do 13 października, głosowanie w szkołach odbędzie się 28 października.

Celem Młodzieżowej Rady jest reprezentowanie zgierskiej młodzieży przed władzami miasta. Młodzi radni i radne czynnie angażują się w działania charytatywne, kulturalne, edukacyjne jak i sportowe. Sama Rada inicjuje różne wydarzenia i projekty w Zgierzu. Jednym z nich był zwycięski wniosek w I edycji budżetu obywatelskiego na kino letnie na Malince. 

Wybory odbędą się w zgierskich szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Zgłaszać można się do swoich nauczycieli, w szczególności opiekunów samorządów szkolnych.. W przypadku wątpliwości można kontaktować się z Pełnomocnikiem Prezydenta Miasta Zgierza ds. Młodzieży - Renatą Malinowską-Koralewską, tel. 503 007 575

.