A A A

wedrowny 10wrzesnia

Drugi moduł Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego to okazja do spotkania z artystami, artystkami i podjęcia własnych interwencji twórczych. Dzieci z Szczawina, Dąbrówki i Gieczna spotkają się z duetem Robosexi, Souvasem Lewym i Olą Kozioł oraz z Katarzyną Szpilkowską, a wszystko dzięki Wędrownemu Uniwersytetowi Dziecięcego, który już drugi rok animuje środowisko lokalne wsi Gminy Wiejskiej Zgierz.

Kultura w teren to druga edycja projektu Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy, w ramach którego od maja 2016 dzieci poznają prądy artystyczne XX i XXI wieku malując, fotografując i rzeźbiąc. Od lipca mieszkańcy wsi mogą podziwiać rezultaty ich pracy odwiedzając wystawy wyeksponowane w szkołach.

Druga część projektu to okazja do konfrontacji dzieci z artystami i artystkami. Zaproszeni goście przygotowali indywidualne programy zajęć dla każdej wsi w oparciu o preferencje dzieci. Mali twórcy z Gieczna spotkają się z Souvasem Lewym i Olą Kozioł na zajęciach muzyczno-plastycznych, Szczawin odwiedzi duet Robosexi ze swoimi performatywnymi działaniami, a warsztat wokół książki artystycznej i tworzenie Bajkomatu odbędzie się w Dąbrówce Wielkiej.

Już jesienią będziemy obserwować efekty działań modułu "Wieś robi sztukę", a po małych twórcach można spodziewać się dużych wrażeń.

Projekt Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy: Kultura w terenie jest finansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.

.