A A A

swieto latawca

Młodzieżowy Dom Kultury zaprasza na Święto Latawca. Zawody odbędą się 1 października. Wcześniej chętni mogą wziąć udział w warsztatach.

 

 

 

"Lecimy pod niebiosa", czyli jak zbudować atrakcyjny latawiec płaski (metoda projektu) - bezpłatne warsztaty z budowy latawców płaskich dla uczniów.

W dniach 21 i 22 września w godz. 15:00-18:00 w Wojewódzkim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli (WODN - ul. 3. Maja 46, sala 305A). 

Pierwsze dwa dni to wykonywanie stelaża, poszycia latawca, uzd, ogona i mocowanie holu. Dodatkowo odbędzie się oblatywanie latawca. Zapisy na warsztaty wyłącznie drogą elektroniczną.

Święto Latawca
REGULAMIN ZAWODÓW

 1. Organizatorem zawodów jest Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Zgierzu. 
 2. Zawody odbędą się dn. 1 października 2016 r. o godz. 11:00 przy ul. Parzęczewskiej w Zgierzu (za osiedlem TBS). 
 3. Kierownikiem zawodów jest Dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Zgierzu pani Aneta Kopacz. 
 4. W zawodach mogą brać udział dzieci i młodzież do lat 18. 
 5. Organizator odstępuje od wymogu samodzielnej budowy latawca przez zawodnika. Do budowy, ozdobienia i oblatywania latawca zawodnik może wykorzystać umiejętność rodziny, znajomych, nauczycieli i kolegów - inżynierów, techników, plastyków, meteorologów, szybkobiegaczy itd. 
 6. Zawodnik może zaprosić w/w osoby do udziału w zawodach i korzystać z ich pomocy. Zostaje wówczas kapitanem drużyny i tylko on zbiera laury lub znosi niepowodzenia. Musi osobiście prezentować latawiec do oceny statecznej i holować go w czasie oceny lotu. 
 7. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach:
  a. latawce płaskie,
  b. latawce przestrzenne (skrzynkowe), których grubość przekracza 20% rozpiętości. 
 8. Komisja Sędziowska, powołana przez Organizatora, ocenia latawce i ich loty wg kryteriów:
  a. rozwiązania konstrukcyjne, użyte materiały, zastosowane technologie. (0-10 pkt)
  b. staranność wykonania, zdobienie, ogólna estetyka. (0-10 pkt)
  c. poprawność lotu (wysokość lotu, stateczność lotu, kąt linki), wrażenia wizualne. (0-10 pkt) 
 9. Suma punktów zdobytych przez zawodnika decyduje o jego miejscu w klasyfikacji zawodów. 
 10. W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych loty zostaną odwołane, a kolejność miejsc ustalona na podstawie oceny stacjonarnej latawców. 
 11. Protesty i odwołania należy zgłaszać do Kierownika Zawodów, który podejmie ostateczną decyzję po konsultacji z sędziami. 
 12. Zgłoszenia do zawodów przyjmowane są przed startem w miejscu zawodów. 
 13. Organizator może dokonać zmian w regulaminie przed rozpoczęciem oceny latawców w przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych lub dużej liczby zawodników.

Święto Latawca jest imprezą, która cieszy się dużym zainteresowaniem wśród dzieci i młodzieży. Co roku bierze w niej udział kilkudziesięciu miłośników napędzanych wiatrem konstrukcji.

.