A A A

kolegiumzgierzTrwa rekrutacja do Profesjonalnej Szkoły Policealnej Kwalifikacji Zawodowych dla Dorosłych w Zgierzu. W ofercie szkoły mieszczącej się w budynku dawnego Kolegium Nauczycielskiego znajdują się 32 kierunki kształcenia zawodowego.

Szkoła ma charakter publiczny i jest w 100% darmowa. Realizuje program Ministerstwa Edukacji Narodowej i zajęcia w trzech trybach: stacjonarnym, zaocznym i wieczorowym. Wśród proponowanych kierunków znajdują się m.in.: masażysta, technik realizacji dźwięku, technik transportu drogowego, florysta, technik administracji, technik archiwista, technik turystyki wiejskiej i technik usług kosmetycznych.

Do celów rekrutacji niezbędne jest świadectwo ukończenia szkoły średniej. Rekrutacja trwa cały rok i nie ma opłaty rekrutacyjnej. Nauka trwa 2 lata (4 semestry). W programie studiów są m. in. praktyki zawodowe, kurs języka obcego, a nawet wyjazdy za granicę.

Szczegóły dostępne są na stronie www.prof.get.edu.pl 

.