A A A

wedrowny 30lipca

Od maja dzieci z Wędrownego Uniwersytetu Dziecięcego w Dąbrówce, Szczawinie i Giecznie malują, fotografują i rzeźbią w ramach modułu "Sztuka na wsi", nadszedł czas pochwalenia się rezultatami z mieszkańcami wsi. Młodzi artyści i artystki zorganizowali wystawy prac, które otwierały uroczyste wernisaże.

Zaprezentowane prace charakteryzują się różnorodną formą – są zdjęcia, obrazy, obiekty i koncepty do których współtworzenia zapraszani byli widzowie. Kluczem przygotowania wystawy był program Wędrownego Uniwersytetu, który zakładał przybliżenie sylwetek artystów i artystek z ważnych prądów artystycznych XX i XXI wieku.

Wernisaże przygotowały dzieci – zadbały o zaprojektowanie i kolportaż plakatów i zaproszeń, odpowiednią aranżację sal i korytarzy szkolnych, przygotowanie przekąsek i napojów dla gości.

Wernisaże odwiedziali rodzice, przyjaciele, sąsiedzi małych twórców i twórczyń. Prace można podziwiać do końca września oraz na www.wedrowny.edu.pl

Projekt Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy: Kultura w terenie jest finansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.

.