A A A

osmiuwspanialych16

fot. Urząd Miasta Zgierza 

Pięć młodych osób z naszego miasta zostało wyróżnionych w zgierskim etapie Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", który od 23 lat gromadzi młodzież działającą w formie wolontariatu na rzecz swoich społeczności oraz innych ludzi. 

Konkurs od wielu lat stanowi doskonałą okazję do wyróżnienia młodych wolontariuszy i wolontariuszek, którzy bezinteresownie działają na rzecz potrzebujących, wykazując odpowiedzialność oraz troskę o drugiego człowieka. Bezinteresownie pomagają osobom niepełnosprawnym, starszym, chorym; pomagają młodszym kolegom w lekcjach. Niektórzy z nich chodzą do szpitali lub hospicjów, by pielęgnować chorych. Młodzi ludzie – uczniowie to społecznicy gotowi spieszyć z pomocą tam, gdzie jest ona potrzebna.

Laureaci i laureatki ze Zgierza:

Katarzyna Żelazkowska – uczennica III klasy Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu. Działalność wolontarystyczną prowadzi od 7 lat. Zaangażowana w prace na rzecz społeczności klasowej i szkolnej, pomaga w nauce i wspiera rówieśników w trudnych sytuacjach życiowych. Jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej pomocy, inicjatorką zbiórek żywności dla ubogich oraz świątecznych paczek dla podopiecznych domów dziecka. Na co dzień opiekuje się czteroletnią niepełnosprawna siostrą, dając z siebie wszystko, by wpływać pozytywnie na jej rozwój emocjonalny i jakość jej życia. Kasia reprezentowała Zgierz na eliminacjach ogólnopolskich Konkursu w Warszawie w dniu 15 kwietnia 2016 r. Wyniki tych eliminacji ogłoszone zostaną podczas Ogólnopolskiej Gali Konkursu w Prudniku w dniu 18 czerwca br. i być może znajdzie się ona wśród najwspanialszych z całej Polski. 

Karolina Jóźwiak – uczennica III klasy Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Zgierzu. Działalnością wolontarystyczną zajmuje się od 6 lat. Wolontariuszka Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, liderka zespołu Szlachetnej Paczki, propagatorka idei świadomego dawstwa organów i szpiku kostnego, zarejestrowana jako potencjalny dawca. Uczestniczka zbiórek funduszy na renowacje nagrobków na zgierskich cmentarzach. Zdecydowana przeciwniczka używek, inicjatorka i organizatorka akcji promujących zdrowy styl życia. Konsekwentna w działaniach, posiada niezwykłą umiejętność zjednywania rówieśników do swoich licznych aktywności.

Klaudia Kościan – uczennica II klasy Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu. Jest wolontariuszką od 2014 roku. Aktywnie uczestniczy w działaniach na rzecz Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu. Kwestuje na zgierskich cmentarzach, zbierając środki na renowację nagrobków i bierze udział w akcjach porządkowania lokalnych nekropolii.
Wielokrotnie działając w ramach koła PCK pozyskiwała fundusze dla rodzin najuboższych rówieśników, uczestniczyła też w akcjach charytatywnych na rzecz zgierskiego Schroniska dla Zwierząt. Niezwykle kompetentna i zarażająca innych entuzjazmem do działań społecznych.

Aleksandra Walendzik – uczennica II klasy Gimnazjum Nr 1 w Zgierzu, od dwóch lat zaangażowaną w działalność wolontarystyczną, wrażliwą na problemy zarówno ludzi jak i zwierząt. Regularnie bierze udział w pracach na rzecz   Stowarzyszenia Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu, Fundacji „ Dziewczynka z zapałkami”, Miejskiego Przedszkola Nr 6  oraz Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Łodzi. Wielokrotna uczestniczka zbiórek funduszy na rzecz najuboższych uczniów, organizowanych przez koło PCK. Bardzo chętnie pomaga słabszym uczniom w nauce. Jej empatia, pozytywna energia i chęć niesienia pomocy stanowi wzór do naśladowania dla innych.

Jakub Masica – uczeń I klasy Gimnazjum Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zgierzu. Swoja przygodę z wolontariatem rozpoczął w 2013 roku. Wieloletni wolontariusz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, uczestnik akcji „ Góra grosza” oraz ogólnopolskiego projektu „Razem mamy siłę : stop dyskryminacji” organizowanego przez Amnesty International. Zastępowy w 17 Zgierskiej Obronnej Drużynie Harcerskiej „ Sokoły” działającej w Hufcu ZHP w Zgierzu. Zawsze chętny do pracy na rzecz potrzebujących i udziału w akcjach charytatywnych. Koleżeński i empatyczny. Swoją energie i chęć działania z powodzeniem przekazuje rówieśnikom.

Wszyscy zgierscy Wspaniali wezmą udział w uroczystym Ogólnopolskim Finale Konkursu, który odbędzie się w dniach 17 – 19 czerwca w Prudniku.

.