A A A


Znamy już wyniki konkursu na banner internetowy promujący prawidłowe zachowania chroniące przed agresją elektroniczną oraz ułatwiające jej wykrywanie i zwalczanie! Konkurs organizowany był w ramach projektu "Uwaga - cyberprzemoc!"

Projekt ten jest organizowany przez Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. A. Gołąba, Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy "SofA", Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu.

Patronat honorowy nad projektem objęła Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek.

Projekt ten uzyskał mikrogrant w konkursie „Dzień Bezpiecznego Internetu 2011” organizowanym przez Fundację Dzieci Niczyje w ramach programu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo”, finansowanego ze środków The Velux Foundations.

Konkurs adresowany był do uczniów zgierskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych.

A oto wyniki konkursu:

Miejsce pierwsze: Bartosz Trzciński,  Gimnazjum nr 1 w Zgierzu,  Klasa: 3d

Banner spełnia wszystkie wymogi formalne konkursu, praca mieści się w określonych regulaminem rozmiarach, jest wykonana w regulaminowym formacie, dołączone sa do niej wszystkie niezbędne informacje o twórcy oraz została nadesłana w terminie.

Treść banneru jest jasna i zrozumiała, zwraca uwagę prostota i spójność. Banner podkreśla globalność problemu poprzez zastosowanie pomysłu z mapka świata  i jednocześnie uwrażliwia na problem agresji w sieci i konieczności przeciwdziałania temu zjawisku.

Praca jest przejrzysta i czytelna, a jej forma graficzna podkreśla treść i niesie w sobie

przesłanie zgodne z celem banneru. Oszczędne użycie kolorów pozwala na przyciągnięcie

uwagi obserwatora  do znaku stop związanego z hasłem.

Miejsce drugie: Marta Gmyrek, Gimnazjum nr 1 w Zgierzu, 2e

Banner spełnia prawie wszystkie wymogi formalne, został nadesłany w określonym regulaminem czasie, zawiera dane autora, animacja nie przekracza limitu czasu, format pracy jest zgodny z regulaminem. W nieznacznym stopniu praca nie mieści się w ustalonym regulaminem rozmiarze, ponadto animacja nie uruchamia się we wszystkich przeglądarkach.

Treść banneru ma za zadanie budzić świadomość w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci.

Forma graficzna podkreśla treść i niesie w sobie przesłanie zgodne z celem banneru, przyciąga również uwagę.

Miejsce trzecie: Piotr Scęcelek, Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu, Klasa: 1c

Banner spełnia prawie wszystkie wymogi formalne, został nadesłany w określonym regulaminem czasie, zawiera dane autora, format pracy jest zgodny z regulaminem. W nieznacznym stopniu praca nie mieści się w ustalonym regulaminem rozmiarze.

Treść banneru jest jasna i zrozumiała, promuje prawidłowe zachowania chroniące przed agresją elektroniczną oraz budzi świadomość w zakresie bycia odpowiedzialnym za swoje postępowanie w sieci.

W pracy widać oryginalność pomysłu i wkład pracy autora, forma podkreśla treść i przyciąga uwagę,  jest jednak nieco przeładowana graficznie.

 

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom!

Przypominamy, że zwycięski banner zostanie zamieszczony na stronach internetowych zgierskich szkół oraz instytucji i organizacji społeczno-kulturalnych.

Wręczenie nagród (urządzenia MP3 oraz pendrive) nastąpi w trakcie koncertu ewaluacyjnego, który odbędzie się 15 marca 2011 r. o godz. 18.00 w Sali Teatralnej im. A. Mikulskiego w Miejskim Ośrodku Kultury w Zgierzu. Zapraszamy!

.