A A A

wedrowny 25lipca

Kolejne zajęcia Wędrownego Uniwersytetu były dla uczestniczek i uczestników zaskoczeniem – ich rolą było przygotowanie happeningu i realizacja go na ulicach wsi.

Rolą sztuki nie jest dekorować i ładnie wyglądać, sztuka ma prowokować do zmian społecznych – w myśl takiej definicji działań artystycznych dzieci zorganizowały manifestację w Szczawinie – opowiadają prowadzący -cieszymy się, że dzieciaki dostrzegają, że przestrzeń publiczna powinna być przyjazna i zagospodarowana tak, żeby mieszkańcom i mieszkankom żyło się jak najlepiej!

Zajęcia rozpoczęły się od krótkiego wykładu na temat sztuki zaangażowanej, działań w przestrzeni publicznej, następnie dzieci wypracowały hasła i przygotowały transparenty, które zaprezentowały dorosłym mieszkańcom wsi.

Co o zajęciach mówią dzieci? 10 letnia Maja jest zaskoczona jak pojemne jest słowo "sztuka", ile możliwości mają współcześni artyści, aby prezentować swoją wrażliwość światu.

Dla twórców Wędrownego Uniwersytetu to najlepsze potwierdzenie, że ich praca ma sens – mamy poczucie, że dzięki spotkaniom dzieci poszerzyły swoje rozumienie sztuki, rozwinęły aparat do krytycznego osądu, gdzie jest znacznie więcej kategorii niż ładne-nieładne – mówi pomysłodawczyni Wędrownego Uniwersytetu, Ilona Majewska

.