A A A

wedrowny 7lipca

Kolejne tygodnie pracy Wędrownego Uniwersytetu to kolejne nurty w sztuce – kubizm i fluxus. Powstały piękne prace – martwe natury inspirowane twórczością Picassa oraz zagadkowe pudełka do których stworzenia zachęciły prace w nurcie fluxus.

Co urzeka w takiej twórczości najmłodszych mieszkańców Gieczna, Szczawina i Dąbrówki? Zgodnie twierdzą, że nigdy wcześniej nie myśleli, że sztuka może być zabawą i dawać tyle frajdy.

Zaczęło mnie to ciekawić – przyznaje Maja lat 8, która z zapałem malowała przez 2godziny martwą naturę – może w przyszłości będę artystką?

Dla kadry Uniwersytetu takie wypowiedzi to wielka radość, nie jedyna w tym projekcie – cieszy nas, że dzieci tak chętnie dzielą się swoimi refleksjami, są zainteresowane kolejnymi nurtami, artystami, mają dużo zapału – to się nam udziela. Marzy nam się, aby z tym projektem wędrować dalej do kolejnych wsi i miast.

Projekt Wędrowny Uniwersytet Dziecięcy: Kultura w terenie jest finansowany z środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Edukacja kulturalna.

.