A A A
 

Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu i Młodzieżowy Dom Kultury w Aleksandrowie Łódzkim ogłaszają konkurs z języka angielskiego dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu zgierskiego na plakat "Podróż po USA / A trip to the USA".
 

Założenia ogólne

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych powiatu zgierskiego.
 2. Termin nadsyłania prac upływa dn. 30.04.2011 r.

Cele konkursu

 1. Rozbudzenie zainteresowań językowych.
 2. Podniesienie poziomu umiejętności języka angielskiego.

Zgłoszenie udziału w konkursie

 1. Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz znajdujący się na stronie internetowej MDK w Zgierzu www.mdk.miasto.zgierz.pl i przesłać go pocztą wraz z pracą lub dostarczyć osobiście pod adres: 
  Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu 
  ul. Długa 42 
  95-100 Zgierz 
  tel./fax (42) 719-08-52

REGULAMIN i KARTA ZGŁOSZENIOWA 

Przewidziane zostałe atrakcyjne nagrody. Zapraszamy do udziału.

Młodzieżowy Dom Kultury 

.