A A A

 

zywywos

Rewitalizacja Malinki, pomoc osobom bezdomnym i poprawienie infrastruktury rowerowej – to trzy pomysły uznane za najbardziej potrzebne i najlepiej opracowane w ramach Żywych Lekcji WOS, w których udział wzięły zgierskie gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne. Osiem grup młodzieży przekazało władzom miasta swoje rekomendacje, które tworzyli podczas projektu realizowanego przez Stowarzyszenie EZG.

Zainteresowanie młodych ludzi sprawami lokalnymi i działalnością społeczną, zwiększenie ich poczucia sprawczości i wpływu na miasto oraz umożliwienie przedstawienia pomysłów na rozwiązanie dostrzeganych problemów - to cele żywych lekcji WOS, które były jednym z elementów projektu "Wzmocnij siłę swojego głosu - obywatelskie media EZG" realizowanego przez Stowarzyszenie EZG w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza.

W zadaniu uczestniczyło 8 grup młodzieży ze zgierskich gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. W pierwszym kroku uczniowie i uczennice stworzyli mapę swoich potrzeb i pomysłów na miasto. Następnie wzięli udział w warsztatach poświęconych zadaniom własnym gminy z udziałem władz miasta Zgierza. Każda grupa wybrała jeden temat bądź problem, który warto jej zdaniem rozwiązać.

W oparciu o spotkania w poszczególnych wydziałach Urzędu Miasta Zgierza oraz warsztaty prowadzone przez ekspertów i ekspertki z danych dziedzin młodzież wypracowała rekomendacje dla władz miasta:

  • Psi Park (Gimnazjum nr 1)

  • Pomoc bezdomnym (Gimnazjum nr 2)

  • Infrastruktura rowerowa (Gimnazjum nr 3)

  • Sport w szkole (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy)

  • Opieka nad psami (SLO im. R. Traugutta)

  • Promocja imprez miejskich (ZSO im. St. Staszica)

  • Rewitalizacja Malinki (ZS nr 1 im. J. S. Cezaka)

  • Straż miejska (ZZSP im. Jana Pawła II)

Rekomendacje młodzieży wydane w formie broszury

Podczas finału projektu 16 grudnia w Urzędzie Miasta Zgierza komisja konkursowa w składzie (Robert Chocholski, Sekretarz Miasta Zgierza, Jakub Pyrzanowski, radny RMZ, Renata Malinowska-Koralewska, pełnomocniczka ds. młodzieży oraz Artur Augustyniak, asystent Prezydenta Miasta) oceniała pomysły pod kątem przydatności dla społeczności lokalnej oraz jakości opracowania rekomendacji. Swoje punkty przyznawały także wszystkie grupy uczniów i uczennic. Do propozycji na bieżąco odnosili się także prezydent Przemysław Staniszewski oraz jego zastępca, Bohdan Bączak.

Za najlepiej przygotowaną propozycję uznano projekt rewitalizacji ośrodka „Malinka”, który przedstawił Zespół Szkół nr 1 im. J. S. Cezaka. Dwa kolejne wyróżnienia otrzymały tematy kampanii zwiększającej świadomość o potrzebach osób bezdomnych oraz stworzenia dróg rowerowych i parkingów dla rowerzystów, zaprezentowane przez Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum nr 3. Zwycięska grupa w nagrodę pojedzie na wycieczkę do Warszawy i Centrum Nauki Kopernik.

Projekt otrzymał dofinansowanie ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich, a "żywe lekcje WOS" dodatkowe wsparcie finansowe z budżetu Miasta Zgierza.

.