A A A

Zapomniana rewolucja robotnicza z 1905 roku była tematem prelekcji w Zgierskim Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. W tym roku mija 110 lat od wydarzeń ważnych dla ruchu robotniczego z terenu Łodzi i Zgierza.

zzsp rewolucja1905

fot. powiat.zgierz.pl

– „Zapomniana rewolucja”, tak często mówi się o dziejach 1905 roku w Łodzi i okolicach – mówi Beata Rybarczyk, nauczyciel historii i WOS-u w ZZSP. – Aby pamięć o nich była wciąż żywa wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza przygotowaliśmy sesję popularnonaukową „Walka o godność i polską szkołę”.

Uczniowie klasy 3 TI, pod opieką Beaty Rybarczyk i Katarzyny Pilarczyk, przygotowali prezentację multimedialną oraz odczytali fragmenty tekstów źródłowych dotyczących wydarzeń z 1905 roku w Łodzi i Zgierzu. Następnie Władysław Błaszczyk z TPZ przedstawił „Wpływ Rewolucji 1905 roku i strajku szkolnego na wzrost świadomości narodowej zgierzan”.

Z kolei Grzegorz Leśniewicz omówił mało znany epizod z tego okresu, czyli „Zamach na naczelnika łęczyckiego więzienia na dworcu kolejowym w Zgierzu”. Na zakończenie spotkania uczestnicy otrzymali gazetki przygotowane przez szkolne Koło Historyków, obejrzeli wystawę i uczcili pamięć poległych pod pamiątkową tablicą wmurowaną w budynek szkoły.

Źródło: Łukasz Roman na podst. info. ZZSP

.