A A A

W Urzędzie Miasta Zgierza odbyły się pierwsze z dwóch warsztatów dla młodzieży uczestniczącej w żywych lekcjach WOS, stanowiących element projektu "Wzmocnij siłę swojego głosu - obywatelskie media EZG". Prezydent Miasta Zgierza Przemysław Staniszewski opowiedział uczniom i uczennicom z Gimnazjum nr 3 im. A. Mickiewicza, SLO im. R. Traugutta, ZS nr 1 im. J. S. Cezaka oraz ZZSP im. Jana Pawła II o zadaniach własnych gminy, współpracy prezydenta z radą miasta oraz konstruowaniu zgierskiego budżetu.

zywywos

Młodzież zaprezentowała tematy i problemy, które chce w mieście zmienić, wśród nich m. in. Malinka i miejsca rozrywki dla młodzieży, ścieżki rowerowe, wydarzenia kulturalne dla seniorów bądź funkcjonowanie straży miejskiej. Dokładne propozycje uczniowie i uczennice 8 zgierskich szkół przygotują we współpracy z urzędnikami i ekspertami. Kolejny warsztat w UMZ z udziałem pozostałych grup odbędzie się 9 listopada.

logo FIO1d 300x156Projekt jest realizowany przez Stowarzyszenie EZG w partnerstwie z Urzędem Miasta Zgierza i został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

.