A A A


(fot. Katarzyna Balcerak, Jakub Grzybowski)

Fundacja Ars Imago przygotowała wraz z Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi projekt finansowany ze środków Programu "Młodzież w działaniu". Celem Regionalnego Forum Młodzieży było odpowiedzenia na pytania: "Co dalej? Czy warto zostać? Jaka przyszłość mnie czeka w Łodzi?" przez aktywną dyskusję odbywającą się miedzy uznanymi osobistościami a młodzieżą.

W Forum w dniach 21 – 23 lutego br. uczestniczyła młodzież łódzkich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, jak również klasa 2 D z Samorządowego Liceum Ogólnokształcącego w Zgierzu.

Pierwszego dnia w Centrum Szkoleniowo – Konferencyjnym Uniwersytetu Łódzkiego przy ul. Kopcińskiego 16/18 wystąpili w roli panelistów przedstawiciele ważnych dla przyszłości młodych ludzi instytucji. Byli to: Irmina Kubiak (Fashion Week), Krzysztof Borkowski (Bussines Center Club), aktor Kamil Maćkowiak, Inspektor Wydziału Kultury Anna Zgoda oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Jacek Skwierczyński. Niestety Pani Prezydent Łodzi Hanna Zdanowska nie przybyła na spotkanie. Dysputowano nt. powodów pozostania w Łodzi po ukończeniu studiów, możliwościach pracy oraz poruszono kwestię podatków i finansowania miasta wojewódzkiego. Dużo czasu poświęcono szansom zdobycia pracy i warunkom jakie trzeba spełnić by tę prace dostać. Warte do zapamiętania jest to, że pracodawcy cenią nie tyle wykształcenie co pasję, rozum, kreatywność i pracowitość.

We wtorek swoją obecnością zaszczycili Rektor Uniwersytetu Łódzkiego profesor Włodzimierz Nykiel, Prorektor Politechniki Łódzkiej Krzysztof Jóźwik, Małgorzata Święcicka z firmy Atlas oraz Roland Jankowski (Manpower). Rektor PŁ poruszył ważną kwestię, a mianowicie uczniowie szkoleni są do rozwiązywania problemów w sposób schematyczny, nie posiadają zdolności samodzielnego myślenia. Profesor K. Jóźwik stwierdził, że problemem obecnej edukacji jest poznanie teorii i nieumiejętne jej stosowania, co sprowadza się do odtwórczego działania niewymagającego myślenia. Przedstawiciel Manpower wyznał, że wykształcenie jest ważne, jednak przy składaniu CV i wysyłaniu aplikacji jest filtrem w doborze przyszłego pracownika. Wiele więcej znaczą kwalifikacje i doświadczenie zdobywane przez np.: staże i praktyki.

W drugiej części Danuta Walczak – Duraj podała decydujące powody wyjazdu młodych ludzi za granicę. Pierwszym jest mało interesująca praca. Zaś drugim jest niemożność znalezienie pracy w zawodzie, mimo chęci rozwijania się. Natomiast Izabela Witczak (Eures) mówiła o ofertach pracy w Unii Europejskiej. Pracodawcy przysyłają oferty indywidualne oraz zbiorowe, od zbierania owoców do chirurgów oraz bez ograniczeń wiekowych. Poznaliśmy Eurosierotę – Adriana Cybulskiego. Od około 3,5 roku jego rodzice pracują w Wielkiej Brytanii. Adrian podzielił się swoimi planami, a mianowicie po skończeniu liceum ma zamiar wyjechać do Anglii na studia. Po jego wypowiedzi rozgorzała dyskusja nt. pozytywów i negatywów emigracji po pracę oraz życia Polaków po powrocie z zagranicy do ojczyzny. Mówiono dużo o uczuciach emigrantów, różnicach kulturowych mających wpływ na samopoczucie i socjalizację.

Dnia ostatniego dyskusja odbywała się w Auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Łódzkiego w Łodzi przy ul. Tamka 12. Staże dla młodych w instytucjach europejskich były bardzo ciekawe. Rafał Rudnicki – przedstawiciel Komisji Europejskiej - opowiadał o działaniach komisji oraz planowanych akcjach i kampaniach. Przekazywano informacje o stażach  w KE, korzyściach z nich wynikającyh, obowiązkach stażysty i warunkach zostania nim.

Kolejnym podjętym tematem było Aktywne uczestnictwo młodzieży w życiu lokalnej społeczności. Wicemarszałek województwa łódzkiego Marcin Bugajski wiele opowiadał o swoich początkach w samorządzie szkolnym. Rozwijano kwestię współpracy i kontaktu  włodarzy Łodzi z młodzieża miejską oraz organizacjami pozarządowymi. Mówiono również o samorządach szkolnych, ich kompetencjach i ograniczeniach. Wnioski wyciągnięte przez panelistów to m.in. działalność społeczna w młodym wieku popłaca oraz konkretyzowanie pomysłu lub planu prowadzi do jego szybszej realizacji.

W czasie trzech dni kiedy dysputowania na tematy dotyczące młodzież i młodych w Łodzi padło wiele znaczących wypowiedzi (przytoczenie ich wszystkich jest karkołomnym wyzwaniem). Uważam, że odpowiedziano na wszystkie zaplanowane i niespodziewane pytania. Niestety część uczestników nie była w ogóle zainteresowana wypowiedziami panelistów. Jako dziennikarz stwierdzam, że Regionalne Forum Młodych jest potrzebne by młodzi mogli się swobodnie wypowiedzieć i dowiedzieć o rzeczach dla nich istotnych. Jednak jako uczestnik proszę realizatorów o lepszą organizację wszystkich działań. Klasa 2D z SLO miała przygotować prezentacje o wolontariacie, studiach i pracy w Unii Europejskiej z czego wywiązała się wzorowo. Niestety prezentacji nie uwzględniono w planowaniu porządku dysputy co spowodowało poruszenie i lekkie zdenerwowanie uczniów "Traugutta".

Jakub Grzybowski


Więcej zdjęć z Regionalnego Forum Młodzieży w naszej Galerii - zapraszamy!

.