A A A
 

"Co dalej? Czy warto zostać? Jaka przyszłość mnie czeka w Łodzi?" -
 i
lu z Was zadaje sobie takie pytania?Może chcielibyście poszukać na nie odpowiedzi przysłuchując się dyskusjom i zadając trudne pytania autorytetom (m.in. Prezydent Hanna Zdanowska, Marszałek Witold Stępień i wielu innych) w dziedzinach, które Was interesują?
 
"Regionalne Forum Młodych" to kompleksowy projekt przygotowany przez Fundację Ars Imago, finansowany ze środków Programu "Młodzież w działaniu", współtworzony wraz z Młodzieżową Radą Miejską w Łodzi oraz wiodącymi instytucjami naszego miasta. 
 
Organizatorzy zapraszają: 
  • 21 lutego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ ul. Kopcińskiego 16/18
  • 22 lutego, Centrum Szkoleniowo-Konferencyjne UŁ ul. Kopcińskiego 16/18
  • 23 lutego, Wydziału Chemii UŁ, ul. Tamka 12 
 
Wśród tematów m. in. „Czy warto zostać? Szanse młodzieży w Łodzi i województwie łódzkim”, „Swobodny przepływ i praca obywateli na terenie UE – korzyści i zagrożenia” czy „Aktywne uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności”.
 
 
źródło: ngo.pl 
.