A A A


8 lutego 2011 r. obchodziliśmy już po raz 7. w Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu. Z tej okazji w SLO im. R. Traugutta w Zgierzu odbyła się konferencja poświęcona bezpieczeństwu w Sieci z udziałem prelegentów z całego kraju, a wieczorem w Klubie AgRafKa koncert połączony z prezentacją reklam z kampanii społecznych - a wszystko to w ramach projektu "Uwaga - cyberprzemoc!".

Konferencja "Dzień Bezpiecznego Internetu", po uprzednim przygotowaniu przez organizatorów projektu, rozpoczęło się o godzinie 10.00 i było prowadzone przez  honorowego członka klubu „SofA” – Adama Kosteckiego. Prelegentów przedstawiała Aleksandra Fabjańczyk, wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego SLO.

Konferencja rozpoczęła się od przedstawienia jej głównego tematu oraz przedstawicieli organizatorów projektu – Magdaleny Mirys (Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Zdolności Dzieci i Młodzieży im. Andrzeja Gołąba), Justyny Zielińskiej (Stowarzyszenie Inicjatyw  Obywatelskich EZG), Marzeny Więckowskiej (Szkolny Klub Przeciwko Cyberprzemocy - „SofA”) oraz dyrektor Ewy Sadlak (Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu).

Zebranie otworzyło wystąpienie Adriana Skoczylasa, absolwenta SLO, członka honorowego Klubu „SofA” i jednego z koordynatorów projektu. Przedstawił on "sylwetki" organizatorów oraz założenia projektu „Uwaga -cyberprzemoc!”, nad którym patronat honorowy objęła Prezydent Miasta Zgierza, dr Iwona Wieczorek. Następnie gościom przybliżono wiadomości o akcjach prowadzonych w ramach ww. projektu. Ponadto zapoznano ich z informacjami na temat konkursu grantowego „Bezpieczne dzieciństwo” i mikrograntowego „DBI 2011” oraz Fundacji Dzieci Niczyje, organizatora tych przedsięwzięć.

W następnej kolejności o zabranie głosu poproszeni zostali wykładowcy z Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi – dr Piotr Plichta i dr Jacek Pyżalski. Prelegenci rozpoczęli swoją prezentację od przytoczenia definicji agresji elektronicznej oraz wyodrębnienia jej pięciu typów (cyberbullying rozumiany jako jedna z najbardziej nagłaśnianych form agresji rówieśniczych; nagrywanie innych bez ich zgody, gdzie ofiarami stają się osoby słabsze, często połączone z prowokacją; agresja wobec celebrytów, w której ofiarą pada osoba znana, np. upowszechnianie nieprawdziwych treści na plotkarskich portalach lub zakładanie anty-fanowskich stron internetowych; przemoc w stosunku do pewnych grup, np. religijnych lub mniejszości seksualnychczy idei; agresja losowa, gdzie ofiarą zostaje zupełnie przypadkowa osoba, której zdjęcie zostało odnalezione w Sieci). Na koniec swojej wypowiedzi wykładowcy przekazali uczestnikom podstawowe zasady profilaktyki w przypadku spotkania się z którymś z rodzajów agresji stosowanej przy pomocy urządzeń elektronicznych.

Trzecim wystąpieniem była prezentacja wyników badań dotyczących cyberprzemocy przeprowadzonych na stu uczniach 3 klasy gimnazjum w Legnicy przez Kingę Zagrodzką. Studentka Uniwersytetu Zielonogórskiego, po dokonaniu wnikliwej analizy, zapoznała gości z wynikami. Według nich spora część uczniów doświadczyła zjawiska cyberbullyingu jako sprawca lub ofiara na przykładzie własnym bądź znajomych. Co smutne, według połowy badanych zastosowanie cyberprzemocy miało być z założenia żartem, a aż 1/3 trzecioklasistów jest zdania, iż mimo że cyberbullying jest poważnym problemem, nie ma żadnego sposobu by go wyeliminować.

Po dwudziestominutowej przerwie głos zabrał drugi przedstawiciel klubu „SofA” wśród prelegentów – Michał Świętosławski. Podał on i dokładnie omówił wyniki badań obejmujących zagadnienia cyberprzemocy, przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli zgierskich szkół oraz samych mieszkańców Zgierza. Pytania dotyczyły znajomości definicji zjawiska cyberbullyingu oraz konsekwencji prawnych wynikających ze stosowania tego rodzaju przemocy. Dodatkowo, ankietowani zostali zapytani o rangę problemu i znaczna większość stwierdziła, iż jest to poważna kwestia, której nie powinno się bagatelizować.

Kolejną prelegentką była Magdalena Zych – trenerka i koordynatorka Centrum Edukacyjnego Fundacji Kidprotect.pl. Przedstawiła ona historię oraz działalność reprezentowanej fundacji. Ponadto omówiła zagadnienia dotyczące ochrony dzieci przed szkodliwymi treściami w Internecie. Poruszone zostały problemy dotyczące cyberprzestępczości, cyberprzemocy, uzależnienia od Internetu oraz dziecięcej pornografii. Uczestnikom przybliżony został problem pedofilii, która dotyka ogromną ilość dzieci. Okazuje się, że mimo stereotypów wpajanych nam przez reklamy, pedofilem może być każdy, dlatego trzeba pamiętać o zachowaniu ostrożności przy nawiązywaniu nowych znajomości w sieci oraz należy korzystać z możliwości zabezpieczenia swoich danych oferowanych przez portale społecznościowe.

Następna część konferencji przeznaczona została na omówienie terapeutycznej wartości książki. Ponadto kierownik Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi – mgr Barbara Kowalewska przedstawiła pozycje książek kierowanych zarówno do dzieci i młodzieży jak i do  rodziców i pedagogów, które poruszają problem przemocy i zawierają treści pomocne w radzeniu sobie z tym negatywnym zjawiskiem. Dodatkowo omówione zostały rodzaje tekstów literackich oraz ich działanie na czytelników, którzy dzięki lekturze zyskują łatwość rozmowy na trudne tematy, uczą się kontaktowania z drugą osobą oraz chociaż na krótki czas odrywają się od codziennych problemów.

Z bardzo dużym zainteresowaniem, szczególnie u młodszej części uczestników, zostało wysłuchane przemówienie pedagoga społecznego – Sebastiana Ciszewskiego. Poruszył on bowiem temat dotyczący najmodniejszego obecnie portalu społecznościowego - Facebooka, łączącego obecnie pół miliarda zarejestrowanych użytkowników z całego świata. Liczba ta cały czas wzrasta, podobnie jak i ilość uzależnień od tego portalu. Prelegent zwrócił uwagę gości na specyfikę współczesnych relacji międzyludzkich, które są wspomagane, a coraz częściej nawet zastępowane, przez nowoczesne technologie. Według pedagoga cyberspołeczność charakteryzuje się innymi zasadami niż społeczność w realnym świecie, w sieci panują  na przykład odmienne interakcje społeczne. Wystąpienie zostało zakończone zapoznaniem uczestników z najnowszymi wynikami badań dotyczącymi korzystania z rożnego rodzaju portali społecznościowych. Zgodnie z nimi, znaczna większość badanych posiada konta na co najmniej dwóch portalach co umożliwia im zdobywanie wiedzy o nowinkach z życia znajomych. Pytania dotyczyły też częstotliwości logowania się, liczby wirtualnych znajomych oraz wyglądu ich relacji w świecie realnym. Mimo częstego przebywania online oraz kontaktowania się ze znajomymi z facebookowej listy, relacje internetowe nie są w stanie zastąpić kontaktów „na żywo”.

W dalszej części spotkania głos zabrała dr Kamila Biały, która dokonała psychologicznej analizy ofiar przemocy a co za tym idzie również cyberprzemocy. Według niej osoby doświadczające tego zjawiska należą do jednego z trzech specjalnie wyodrębnionych typów osobowości. Jednym z nich jest masochizm społeczny wynikający z nadmiernej kontroli rodziców fizjologicznych potrzeb dziecka, który w przyszłości owocuje brakiem wiary w siebie oraz uległością wobec innych. Kolejnym typem jest typ symbiotyczny, będący wynikiem ograniczania i tamowania wolności dziecka. To powoduje „zanik osobowości” oraz pobłażliwe przystosowywanie się do innych osób. Trzecim rodzajem jest charakter rachityczny odznaczający się przystawaniem na decyzje innych osób.

Kolejne wystąpienie nawiązywało do genezy projektu Daphne III oraz jego inicjatywy w Polsce. Mgr Kamila Knol przybliżyła zebranym założenia i cele projektu „Cyberbullying wśród młodzieży: Badania i interwencja w sześciu krajach europejskich”. Ponadto dokonała charakterystyki podejmowanych działań i przedstawiła plany na przyszłość obejmujące warsztaty i konferencje dotyczące zjawiska cyberprzemocy i jej przeciwdziałaniu.

Jako ostatni wypowiadał się absolwent Akademii Obrony Narodowej w Warszawie i Pełnomocnik Prezydenta Zgierza ds. Bezpieczeństwa Informacji – Michał Koralewski. Prelegent rozpoczął swoje wystąpienie od prezentacji krótkiego filmiku dotyczącego prowokacji polegającej na zdobyciu danych osobowych przypadkowych ludzi. Następnie przybliżył właściwą definicję danych osobowych oraz przedstawił wymaganą dokumentację dla podmiotów przetwarzających dane osobowe. W dalszej części uczestnicy dowiedzieli się jakie uprawnienia posiada Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych oraz zapoznali się z możliwościami zagrożeń dla tych poufnych informacji. Ostatecznie mówca przedstawił zebranym kwestie prawne dotyczące przetwarzania danych osobowych. Zgodnie z art. 49 UODO osoba przetwarzająca dane osobowe może zostać ukarana grzywną, ograniczeniem wolności lub jej pozbawieniem do 2 lat. Podobnie ten, który udostępnia cudze dane osobowe osobom nieupoważnionym podlega karze grzywny, ograniczenia lub pozbawienia wolności do lat 2 (art. 51 UODO).

Konferencja odbyła się zgodnie z wcześniej przygotowanym planem, w miłej atmosferze, zakończona drobnym podsumowaniem. W jej organizację włączyła się duża grupa uczniów SLO, którym realizatorzy projektu chcieliby serdecznie podziękować.


 


O godzinie 18.00 w Klubie AgRafKa odbyła się druga część obchodów Dnia Bezpiecznego Internetu – koncert "Uwaga - cyberprzemoc!". Prowadziła go prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG Justyna Zielińska.

Na wstępie uczestnicy zostali zapoznani z ideą Dnia Bezpiecznego Internetu, programem „Bezpieczne dzieciństwo” oraz jego organizatorem – Fundacją Dzieci Niczyje, a także założeniami projektu „Uwaga – cyberprzemoc!”. Druga prezentacja dotyczyła samego zjawiska cyberprzemocy, ze szczególnym zwróceniem uwagi na miejsca, gdzie można szukać pomocy. Oba tematy przedstawił Adrian Skoczylas z Klubu „SofA”.

Jako drugi punkt programu odbył się występ zgierskiej formacji "Nie gryź kabla". Zespół składający się z sześciu osób prezentuje muzykę w stylu rock, do której dołączony jest silny żeński wokal. Publiczność przyjęła grupę bardzo dobrze, a występ podobał się tak bardzo, że zespół musiał bisować, zmuszony żywiołowymi oklaskami i okrzykami zebranych widzów. W występie nie przeszkodziła nawet zerwana struna u jednego z gitarzystów.

Po tej części muzycznej nastąpiła prezentacja filmików na temat przemocy elektronicznej, będących częścią kampanii społecznych z Wielkiej Brytanii, a także Polski, w tym m. in. jeden zrealizowany przez Szkołę Podstawową nr 8 z Zielonej Góry.

Ostatnim punktem programu był występ łódzkiego zespołu 2'loan. Grupa ta powstała w 2005 roku w wyniku połączenia dwóch nieistniejących już formacji: Chaosu i Ściemy, w celu uzupełnienia swoich umiejętności i tworzenia muzyki o nieco mocniejszym brzmieniu. Zespół ma na swoim koncie wiele udanych koncertów, a po czterech latach swojej działalności wydał płytę demo - „Machina” publikując w niej swoje własne trzy kompozycje. Ku uciesze fanów, liczne sukcesy motywują muzyków do dalszego tworzenia i koncertowania. Publiczność szalała i tak długo domagała się bisów, aż zespół ustąpił i zagrał jeszcze jeden utwór na zakończenie koncertu.

Dzięki tego rodzaju przedsięwzięciom oraz nawiązywaniom współpracy między organizacjami zajmującymi się cyberprzemocą i jej pochodnymi, walka z tym negatywnym zjawiskiem z pewnością zacznie przynosić oczekiwane rezultaty.

tekst: Julita Grabowska
foto: Adam Gieras (konferencja)
Piotr Tołłoczko (koncert)

Więcej zdjęć w Galerii EZG.INFO.PL!

.