A A A

Przeciwdziałanie "hejtowaniu" w Sieci oraz promocja tolerancji wśród młodzieży to cele programu "Nienawiść? Jestem przeciw", w którym udział bierze grupa uczniów i uczennic zgierskiego Gimnazjum nr 3. W projekcie uczestniczy blisko 30 szkół z całej Polski.

nienawisc gim3

Rozwój i większy dostęp do Internetu związany jest nie tylko z poszerzaniem wiedzy i łatwiejszym zdobywaniem informacji. Częstym zjawiskiem w Sieci jest tzw. hejtowanie, czyli mowa nienawiści skierowana wobec ludzi reprezentujących mniejszościowe grupy społeczne, inne narodowości bądź inne cechy. Projekt "Nienawiść? Gim3 jest przeciw" będący elementem polsko-norweskiego programu koordynowanego przez Centrum Edukacji Obywatelskiej realizowany jest w naszym mieście od początku roku szkolnego 2014/2015. Wśród działań znajdują się szkolenia dla uczniów i nauczycieli, wirtualne lekcje z ekspertami z Norwegii oraz udział w internetowym festiwalu antydyskryminacyjnym. Uczestnicy i uczestniczki projektu w najbliższym czasie przygotują lokalną kampanię społeczną podejmującą kwestie przeciwdziałania nienawiści.

Na początku projektu miały miejsce dwie ankiety, które miały pomóc w sprawdzeniu dystansu młodzieży do innych grup społecznych. - Wyniki nas zaskoczyły, bo były inne niż te omawiane przez ekspertów. Nie było niechęci do homoseksualistów, ale pojawił się duży problem z podejściem do świadków Jehowy czy osób starszych - przyznaje Ewa Jaskuła, opiekunka grupy projektowej. - Reakcje w szkole są pozytywne, zarówno od uczniów jak i ze strony nauczycieli - mówi Lilianna Sobieska-Jędruszczak, druga nauczycielka zajmująca się projektem. - Dla nas istotne było to, że zakres i treści, jakie możemy podejmować są bardzo szerokie: możemy wejść w wielokulturowość oraz przeciwdziałanie mowie nienawiści w szkole, w Internecie, z którymi spotykamy się na co dzień - dodaje.

W projekcie działa ok. 25 uczniów i uczennic, pracujących przez cały rok szkolny. Dla wielu jest to pierwsza okazja do zetknięcia się z tematyką równościową, która rzadko może być podejmowana na zajęciach w szkole. - Jestem w wieku, w którym poznaję różne grupy ludzi, różne kultury. Przeraża mnie, że ludzie, którzy są w jakiś sposób "inni", są odtrącani - mówi o powodach swojego uczestnictwa w projekcie Anna Krzemińska, uczennica Gimnazjum nr 3. - Są w projekcie także osoby, które wcześniej były nie do końca tolerancyjne, w trakcie projektu ich podejście się zmieniało - dodaje.

Przedstawicielki projektu gościły w audycji "Zgierski Magiel" w Radio EZG:

(10:27)

.