A A A
 
Młodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu zaprasza do uczestnictwa w akcjach organizowanych na czas ferii dla dzieci i młodzieży.
 

 

I TYDZIEŃ FERII

 

Poniedziałek 17.01.11 r.:

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 14.00-15.30 – dla dzieci 7-9 lat,

 • 15.30-17.00 – dla dzieci 10-12 lat;

Zajęcia wokalne:

 • 14.00-16.00 – dla młodzieży gimnazjalnej;

Zajęcia plastyczne dla dzieci:

 • 15.15 – 17.15 – dla dzieci;

Keyboard – nauka gry:

 • 14.30 – 18.00 – dla dzieci i młodzieży;

Ferie z językiem angielskim:

 • 13.00 -14.30 - zabawy z jęz. angielskim dla uczniów klas I-III,

 • 14.30-16.00 – konwersacja dla młodzieży i osób dorosłych na poziomie zaawansowanym,

 • 16.00-17.30 – konwersacja dla młodzieży i osób dorosłych na poziomie zaawansowanym;


Wtorek 18.01.11 r.:

Zajęcia plastyczne:

 • 11.00-13.30 – dla dzieci i młodzieży;

Akademia Małolata (plastyka i zajęcia rytmiczno-muzyczne):

 • 14.50 – 17.45 dla dzieci;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 15.15 – 16.50 – dla dzieci,

 • 16.50-18.25 – dla młodzieży gimnazjalnej;

Ferie z językiem angielskim:

 • 13.00-14.30 - zabawy z jęz. angielskim dla uczniów z klas IV – VI,

 • 14.30-16.00 - pisanie artykułów do gazetki Kramadio,

 • 16.00-17.30 - konwersacje dla młodzieży i osób dorosłych na poziomie średnio zaawansowanym;


Środa 19.01.11 r.:

Mini Przedszkole:

 • 10.00-13.00 zajęcia plastyczne i rytmiczne dla dzieci 3-5 lat,

Zajęcia wokalne:

 • 12.15-13.45 – dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej;

Warsztaty teatralne:

 • 16.30 – 19.30 – dla dzieci i młodzieży 7-16 lat,

Ferie z językiem angielskim:

 • 13.00-14.30 - zabawy z jęz. angielskim dla uczniów z klas I-III,

 • 14.30-16.00 - zabawy z językiem dla uczniów z klas IV-VI,

 • 16.00-17.30 - konwersacja dla młodzieży i osób dorosłych na poziomie średnio zaawansowanym;


Czwartek 20.01.11 r.:

Zajęcia plastyczne:

 • 11.00-13.30 – dla dzieci i młodzieży;

Akademia Małolata (plastyka i zajęcia rytmiczno-muzyczne):

 • 14.50 – 17.45 - dla dzieci w wieku 4-7 lat;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 15.15-16.50 – zajęcia dla dzieci,

 • 16.50-18.25 – zajęcia dla młodzieży gimnazjalnej,

 • 18.30-20.00 – zajęcia dla młodzieży w wieku licealnym;

Warsztaty dziennikarskie w redakcji gazety Kramadio :

 • 15.00 – 19.00 – dzieci i młodzież,


Piątek 21.01.11 r.:

Mini Przedszkole:

 • 10.00-13.00 zajęcia plastyczne i rytmiczne dla dzieci 3-5 lat;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 11.30-13.00 – dla dzieci 7-9 lat,

 • 13.00-14.30 – dla dzieci 10-12 lat;

Zajęcia rytmiczne:

 • 12.15-13.45 - dla dzieci 7-12 lat;

Zajęcia plastyczne:

 • 16.00 – 19.00 – dla dzieci i młodzieży;

Keyboard – nauka gry:

 • 14.30 – 18.00 – dla dzieci i młodzieży;

Warsztaty z teatrem ulicznym Fen-X:

 • 16.00-19.00 – dzieci i młodzieży;


Sobota 22.01.11 r.:

Warsztaty teatralne:

 • 12.00 – 16.00 - dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej;

Spotkanie z wolontariuszami Centrum Wolontariatu w Zgierzu:

 • 10.00 – 14.00 – dla młodzieży;


Niedziela 23.01.11 r.:

Warsztaty teatralne:

 • 11.00 – 14.00 – dla młodzieży;

 

 

II TYDZIEŃ FERII


Poniedziałek 24.01.11 r.:

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 11.30-13.00 - dla dzieci 7-9 lat,

 • 13.00-14.30 – dla dzieci 10-12 lat;

Zajęcia wokalne:

 • 13.00-15.00 – dla młodzieży gimnazjalnej;

Zajęcia plastyczne:

 • 15.15 – 17.15 – dla dzieci 7-10 lat;

Keyboard – nauka gry:

 • 14.30 – 18.00 – dla dzieci i młodzieży;


Wtorek 25.01.11 r.:

Zajęcia plastyczne:

 • 11.00-13.30 – dla dzieci i młodzieży;

Akademia Małolata (plastyka i zajęcia rytmiczno-muzyczne):

 • 14.50 – 17.45 - dla dzieci;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 15.15 – 16.50 – dla dzieci,

 • 16.50-18.25 – dla młodzieży gimnazjalnej;


Środa 26.01.11 r.:

Mini Przedszkole:

 • 10.00-13.00 zajęcia plastyczne i rytmiczne dla dzieci 3-5 lat,

Zajęcia wokalne:

 • 12.15-13.45 – dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej;

Warsztaty teatralne:

 • 16.30 – 19.30 – dla dzieci,


Czwartek 27.01.11 r.:

Zajęcia plastyczne:

 • 11.00-13.30 – dla dzieci i młodzieży;

Akademia Małolata (plastyka i zajęcia rytmiczno-muzyczne):

 • 14.50–17.45 - dla dzieci;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 15.15-16.50 – dla dzieci,

 • 16.50-18.25 – dla młodzieży gimnazjalnej,

 • 18.30-20.00 – dla młodzieży licealnej;

Warsztaty dziennikarskie w redakcji gazety Kramadio :

 • 15.00 – 19.00 – dla dzieci i młodzieży,

 

Piątek 28.01.11 r.:

Mini Przedszkole:

 • 10.00-13.00 zajęcia plastyczne i rytmiczne dla dzieci 3-5 lat;

Zajęcia wokalno-rytmiczne:

 • 11.30-13.00 – dla dzieci 7-9 lat,

 • 13.00-14.30 – dla dzieci 10-12 lat;

Zajęcia rytmiczne:

 • 12.15-13.45 - dla dzieci 7-12 lat;

Zajęcia plastyczne:

 • 16.00 –19.00 - dla dzieci i młodzieży;

Keyboard – nauka gry:

 • 14.30 – 18.00 – dla dzieci i młodzieży;


Sobota 29.01.11 r.:

Warsztaty teatralne:

 • 12.00 – 16.00 - dla młodzieży;

Spotkanie z wolontariuszami Centrum Wolontariatu w Zgierzu:

 • 10.00 – 14.00 – dla młodzieży;


Niedziela 30.01.11 r.:

Warsztaty teatralne:

 • 11.00 – 14.00 – dla młodzieży;

 

 

Zainteresowane dzieci i młodzież serdecznie zapraszamy. Szczegółowe informacje pod numerem tel. 42 719 08 52.

Młodzieżowy Dom Kultury

Ul. Długa 42

95-100 Zgierz

Tel. 42 719 08 52

www.mdk.miasto.zgierz.pl

Bogusława Łuczak-Filipek 

.