A A A

 

mrmz logo22 stycznia w Urzędzie Miasta Zgierza odbyła się II sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. Młodzi radni i radne opracowali nowy regulamin Rady, wybrali też nową rzeczniczkę oraz sekretarza.

Nowym sekretarzem Rady został Krystian Andrzejewski. Funkcję rzeczniczki sprawować będzie Natalia Rząb.

Podczas sesji obecne były przedstawicieli zgierskich świetlic środowiskowych, które przedstawiły działalność swoich placówek. Młodzieżowa Rada podjęła także uchwałę w sprawie Młodzieżowego Konkursu Walentynkowego. Kolejna esja odbędzie się w marcu.

.