A A A

wolontariat mdkMłodzieżowy Dom Kultury w Zgierzu poszukuje wolontariuszy do pracy w biurze Lokalnego Centrum Wokalnego oraz do innych prac na rzecz potrzebujących.

Rok 2001 został uznany przez ONZ Międzynarodowym Rokiem Wolontariatu - w tym roku dyrektor MDK Jadwiga Wlaźlińska powołała w MDK wolontariat młodzieżowy. W 2004 roku wolontariusze z MDK wzięli udział w projekcie organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu „Lokalna Galaktyka Wolontariatu”, w wyniku którego zostało powołane Centrum Wolontariatu w Zgierzu przy MDK.

Centrum to prowadzi biuro pośrednictwa pracy wolontariackiej dla młodzieży. Prowadzi nabór wolontariuszy oraz poszukuje dla nich miejsc pracy. Wolontariusze pomagają osobom starszym, dzieciom i zwierzętom. Ponadto wspierają akcje charytatywne oraz organizację imprez. Angażują się również w prowadzenie zajęć z dziećmi w MDK.

Centrum Wolontariatu współpracuje z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Domem Dziennego Pobytu w Zgierzu, Schroniskiem dla Zwierząt MEDOR, Domem Pomocy Społecznej w Zgierzu, Stowarzyszeniem Hospicjum im. Jana Pawła II w Zgierzu oraz Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Biuro przyjmuje również indywidualne zgłoszenia potrzebujących pomocy.  

.