A A A
 

5 stycznia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miasta Zgierza (w sali 114) odbędzie się II Sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.
 
 
 
Proponowany porządek obrad: 
 1. Otwarcie sesji.

 2. Zatwierdzenie porządku obrad.

 3. Złożenie ślubowania przez Adriana Lewandowskiego, wręczenie zaświadczenia o wyborze. 

 4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 5. Informacja na temat imprez kulturalnych, sportowych, rekreacyjnych, organizowanych na terenie miasta Zgierza w pierwszym półroczu 2011 r.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania sekretarza Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania rzecznika prasowego Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 8. Informacja grupy studentów dotycząca utrudnień w dojeździe do uczelni spowodowanych problemami komunikacyjnymi.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołanie doraźnej komisji ds. opracowania zmian w Statucie Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza. 

 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej komisji ds. opracowania wniosku do Programu „Młodzież w Działaniu”.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenie debaty pt. „Młodzieżowa Zgierska Debata Oxfordzka”.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia logo Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 13. Pisma skierowane do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

 14. Zapytania i wolne wnioski.

 15. Przyjęcie protokołu z I sesji.

 16. Zamknięcie obrad.


Przewodniczący Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza,
Michał Świętosławski
.