A A A

wyboryMRMZ1430 października (czwartek) w godz. 10.00-14.00 odbędą się wybory do Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na kadencję 2014-2016. Wybory zostaną przeprowadzone w 9 szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Do zadań MRMZ należy m. in. godne reprezentowanie młodzieży miasta, inicjowanie działań dotyczących życia młodych ludzi w Zgierzu, opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Zgierza dotyczących młodzieży, nawiązywanie współpracy z organizacjami młodzieżowymi oraz samorządowymi organizacjami młodzieżowymi innych miast i miast innych państw, zapewnienie uczestnictwa młodzieży w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio wpływających na jakość jej życia, reprezentowanie potrzeb środowiska wobec władz miasta oraz instytucji zewnętrznych, organizowanie imprez o charakterze kulturalnym, sportowym, turystycznym, proekologicznym, charytatywnym, organizowanie szkoleń, seminariów i konferencji oraz prowadzenie działalności informacyjno-doradczej.

Dodatkowe informacje można uzyskać u opiekuna samorządu uczniowskiego w szkołach lub opiekuna MRMZ, Renaty Malinowskiej (Wydział Zdrowia, Sportu, Spraw Społecznych i Młodzieży UMZ) - tel. 714-31-75.

.