A A A

ekopracownia

Cztery zgierskie szkoły uzyskały dofinansowanie na utworzenie ekopracowni o łącznej kwocie dofinansowania 152 tys. zł.

Dotacja pochodzi z konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach programu Edukacja Ekologiczna pn. „Moja wymarzona ekopracownia”, który rozstrzygnięty został 26 czerwca 2014 r.

Dofinansowanie uzyskały: 

  • Gimnazjum nr 3 w Zgierzu – 40 000 zł.
  • Szkoła Podstawowa nr 5 w Zgierzu – 40 000 zł.
  • Gimnazjum nr 2 w Zgierzu – 40 000 zł.
  • Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. R. Traugutta w Zgierzu – 32 000 zł.

Pieniądze przeznaczone zostaną na utworzenie nowoczesnych pracowni oraz na zakup sprzętu i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych i kół zainteresowań. Opracowane zostaną też programy edukacyjne na rok szkolny 2014/2015.

W tegorocznej edycji konkursu złożono 403 wnioski. Zarząd WFOŚiGW przyznał dofinansowanie dla 236 z nich.

źródło: Katarzyna Sendal, UMZ 

.