A A A

 

egzaminPonad 370 tys. uczniów pisało w dniach 23–25 kwietnia egzaminy gimnazjalne. Ich wynik wpływa na szanse przyjęcia kandydatów do wybranych przez nich szkół średnich. Młodzi zmagali się z językiem polskim, matematyką, historią, naukami przyrodniczymi i nowożytnym językiem obcym.

Uczniowie z powiatu zgierskiego uzyskali średnio 68% z egzaminu z języka polskiego, 45% z matematyki i 66% z języka angielskiego na poziomie podstawowym, co niemal dokładnie odpowiada średniej krajowej –  kolejno 68%, 47%, 67%.

Najtrudniejszymi przedmiotami okazały się być matematyka i język obcy na poziomie rozszerzonym. W powiecie zgierskim z królową nauk najlepiej poradziła sobie gmina Ozorków, uzyskując średni wynik 51%. Z językiem angielskim na poziomie rozszerzonym natomiast miasto Ozorków – 66%.

Egzaminy w naszym powiecie najsłabiej wypadły w gminie Stryków. Nie licząc języka niemieckiego, uczniowie osiągnęli tam najniższą średnią ze wszystkich egzaminów, m.in. 37% z matematyki i 42% z nauk przyrodniczych, przy średniej w powiecie 45% i 51%. Najlepiej natomiast wypadła gmina Ozorków z wynikiem 74% z języka polskiego i 65% z historii.

W porównaniu do średniej powiatowej, młodzi zgierzanie wypadli nieco gorzej. Spośród wszystkich egzaminów jedynie angielski poszedł nam lepiej. Na poziomie podstawowym uzyskaliśmy 69%, czyli o jeden punkt procentowy więcej niż średnia powiatowa. W pozostałych egzaminach wypadliśmy następująco: język polski 67%, historia 58%, matematyka 42% i nauki przyrodnicze 52%.

Należy pamiętać, że choć egzaminy gimnazjalne są obowiązkowe dla każdego ucznia kończącego gimnazjum, to tak naprawdę nie można ich nie zdać. Nie istnieje bowiem minimalny próg, który musieliby osiągnąć egzaminowani. Wynik przekłada się jedynie na liczbę punktów, które potrzebne są, by dostać się do wymarzonych liceów i techników. Konkurencyjność w szkołach ponadgimnazjalnych jest jednak wysoka, dzięki czemu każdy może znaleźć placówkę dla siebie.

.