A A A

 

powiat prymusi

Starostwo Powiatowe nagrodziło najzdolniejszych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych prowadzonych przez powiatowy samorząd. To już trzecie tego typu nagrody finansowe przyznawane w ramach stypendium „Nasz Prymus”.

Wyróżnienie przyznawane jest uczniom LO, którzy uzyskali co najmniej średnią 5,0 oraz techników i liceów profilowanych ze średnią co najmniej 4,7 a dodatkowo posiadających bardzo dobrą ocenę z zachowania. W tym roku 19 maturzystów – prymusów, otrzymało z rąk Starosty Zgierskiego Krzysztofa Kozaneckiego i przewodniczącego Rady Powiatu Zgierskiego Józefa Dziemdzieli stypendia w wysokości od 500 zł do 1500 zł.

Najlepszym z najlepszych w tym roku okazał się absolwent Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Stanisława Staszica w Zgierzu Przemek Baras, który może pochwalić się średnią ocen 5,6.

- Sumiennie robić to, co należy i wszystko jest do osiągnięcia – mówi podając receptę na sukces Przemek Baras. – Teraz czekam na wyniki matury, a od września mam nadzieję będę studiował mechatronikę na Politechnice Łódzkiej. Myślę, że to przyszłościowy kierunek i nie powinienem mieć problemu ze znalezieniem pracy. 
We wrześniu następni stypendyści otrzymają nagrody finansowe – tym razem kolejni „Prymusi”, ale także ci, którzy spełnią kryteria w ramach programu „Nasz Fachowiec” i „Nasz Talent”. 

Źródło: Małgorzata Tomczuk, www.powiat.zgierz.pl 

.