A A A

Uczniowie Zgierskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II biorą udział w projekcie "PWP Nowe kwalifikacje, nowe możliwości - Programista CNC zawodem przyszłości!" współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

zzsp logo

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.

Do projektu zakwalifikowało się 6 uczniów szkoły (5 kształcących się w zawodzie elektryk i 1 mechanik). Projekt realizowany jest we współpracy z niemiecką firmą MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH zajmującą się od ponad 30 lat tworzeniem i udoskonalaniem systemów dydaktycznych i oprogramowań do nauki programowania obrabiarek sterowanych numerycznie. Firma MTS współpracuje z większością placówek kształcenia zawodowego na terenie całego kraju i jest wiodącym liderem we wdrażaniu do systemu edukacji nowoczesnych rozwiązań technologicznych.

Projekt skierowany jest do 96 uczniów z następujących szkół prowadzących kształcenie zawodowe na terenie województwa łódzkiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 7, Nr 9, Nr 10, Nr 17, Nr 22 w Łodzi, Zespół Szkół Nr 1, Nr 2 w Pabianicach, Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych. Okres realizacji projektu: 1 kwietnia 2013 r. - 30 kwietnia 2015 r.

W ramach projektu uczniowie są szkoleni z zakresu programowania obrabiarek sterowanych numerycznie w pięciu osiach współrzędnych realizowanych na podstawie modułowego programu kształcenia opracowanego przy adaptacji rozwiązań niemieckiej firmy MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH. Część zajęć odbywa się on-line na platformie e-learningowej. Uczniowie korzystają z e-poradników z tematyki programowania obrabiarek CNC, równości płci oraz kształcenia ustawicznego. Mają możliwość spotkania indywidualnego z profesjonalnym doradcą edukacyjno-zawodowym, w tym pomoc w m. in.:

  • określeniu predyspozycji edukacyjnych i zawodowych,
  • sporządzeniu profilu zawodowego oraz Indywidualnego Planu Rozwoju,
  • opracowaniu CV w standardzie Europass,
  • przygotowaniu do rozmowy kwalifikacyjnej, analiza ofert branżowych, etc.

Projekt daje możliwość zdobycia certyfikatu sygnowanego przez niemiecką firmę MTS Mathematisch Technische Software-Entwicklung GmbH, potwierdzającego ukształtowane umiejętności teoretyczne i praktyczne w obszarze zawodowym dot. programowania obrabiarek CNC w pięciu osiach współrzędnych.

źródło: Lucyna Drygalska, ZZSP im. Jana Pawła II w Zgierzu 

 

.