A A A

Zespół Szkół Nr 1 im. J. S. Cezaka w Zgierzu wzbogacił się o nowoczesną pracownię ekologiczno-laboratoryjną. Placówka otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach konkursu "Moja wymarzona ekopracownia".

ekonomik bio pracownia

Szkoła przeprowadziła kompleksowy remont oraz wyposażenie pracowni w nowoczesny sprzęt komputerowy i pomoce dydaktyczne. Za dotację udało nam się kupić m.in. nowy laptop, preparaty mikrobiologiczne, rzutnik multimedialny, mikroskopy, podręczniki i atlasy – wylicza Liliana Lipińska, dyrektor „Cezaka”. W nowej pracowni będą się odbywać lekcje oraz zajęcia w ramach projektu „Ekoszkoła-Ekopowiat”. – Będziemy badać np. czystość rzeki Bzury, poziom zanieczyszczenia powietrza wokół zgierskich fabryk – mówi Sebastian Kozicki, nauczyciel biologii. – Chcemy również zorganizować Powiatowy Konkurs Ekologiczny.

Od wielu lat szkoła stawia na promocję zdrowia i ekologii wśród uczniów. Od pięciu lat „Cezak” jest organizatorem „Powiatowego Konkursu Ekologicznego dla Gimnazjalistów”. We wrześniu, w ramach „Europejskiego Dnia bez Samochodu”, w placówce organizowana jest akcja pod nazwą „Pieszo do szkoły”. Tradycją jest także „Owocowy Karnawał”, zachęcający do spożywania ekologicznych produktów, czy organizowana, z okazji „Światowego Dnia Rzucania Palenia”, akcja „Przerwa na Jabłko”.

W ciągu ostatnich trzech lat, dzięki różnorodnym przedsięwzięciom podejmowanym przez dyrekcję, „Cezak” stał się wizytówką i wzorem do naśladowania dla innych placówek oświatowych – mówił w trakcie uroczystego otwarcia Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki.

W uroczystym otwarciu pracowni wzięli udział także m.in. prezes WFOŚiGW w Łodzi – Wiesław Łukomski oraz Ilona Rafalska – naczelnik Wydziału Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych.

Źródło: Łukasz Roman 

 

.