A A A

profilaktyka uzaleznieniaPowiat zgierski, w ramach współpracy szwajcarsko-polskiej, przystąpił do realizacji „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, którego realizacja potrwa 5 lat.

Głównym celem będzie ograniczenie używania substancji psychoaktywnych przez młode kobiety. W ramach programu realizowany będzie szereg działań, m.in. szkolenia nauczycieli, programy edukacyjne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także elektroniczna platforma edukacyjna i kampania społeczna.

W powiecie zgierskim wdrażanie projektu odbędzie się przede wszystkim za pomocą programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość”, który dotyczy profilaktyki używania alkoholu, tytoniu, narkotyków czy dopalaczy. – Do realizacji programu zgłosiło się 6 powiatowych szkół – mówi Magdalena Drzewicka z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Zgierzu. – W drugim semestrze roku szkolnego 2013/2014 każda z placówek otrzyma pakiet materiałów edukacyjnych, w których będą się znajdować: podręcznik dla nauczyciela z płytą CD, scenariusze zajęć, plakaty, broszury i ulotki dla uczniów, materiały dla rodziców i ankiety ewaluacyjne – dodaje Drzewicka. 
Wyjątkowość Programu polega na kompleksowym podejściu do profilaktyki uzależnień w kontekście wartości wyznawanych przez młodych ludzi. Młodzież uczestnicząca w programie zdobywać będzie wiedzę na temat wpływu używania alkoholu, narkotyków i innych substancji psychoaktywnych na relacje międzyludzkie oraz dokonywanie ważnych wyborów życiowych. Istotnym elementem programu jest budzenie odpowiedzialności w kontekście przyszłych postaw rodzicielskich, a także uświadomienie młodzieży szkodliwego wpływu używania substancji psychoaktywnych przez kobiety na zdrowie ich przyszłego potomstwa.

 

 

.