A A A

Z inicjatywy młodych mieszkańców Zgierza, Miejski Ośrodek Kultury wspólnie z Wyższą Szkołą Biznesu i Nauk o Zdrowiu od kwietnia do czerwca prowadzili badania dotyczące potrzeb kulturalnych młodzieży w Zgierzu. 6 września w MOK zaprezentowano ich wyniki. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele zgierskich placówek kultury, bibliotek i organizacji pozarządowych.

Targi MOK

 

fot. Targi Czasu Wolnego w 2011 roku

Analizie poddano 1243 kwestionariusze wypełnione przez uczniów i uczennice zgierskich gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych. W przeprowadzonej ankiecie pytano m. in. o czas poświęcany na naukę w szkole i domu, czas korzystania z Internetu, pasje i zainteresowania, wiedzę o zgierskich mediach, instytucjach i organizacjach, a także potrzeby i pomysły na zajęcia pozalekcyjne. Nad opracowaniem wyników i wniosków czuwała dr Wanda Baranowska prodziekan WSBiNoZ.

Prezentacja z opracowaniem badania potrzeb kulturalnych zgierskiej młodzieży w wieku 13-19 lat pt. „CZAS – OBOWIĄZEK – PRZYJEMNOŚĆ,czyli blaski i cienie codziennego życia młodych ludzi w Zgierzu i jego okolicach”

Jak wynika z ankiet, aż 40% badanych przeznacza na naukę w szkole i domu 36-45 godzin tygodniowo, zaś ok.25% uczniów realizuje „obowiązkowe” zajęcia przez około 55 godzin tygodniowo. - Oznacza to, że prawie połowa młodzieży w Zgierzu realizuje różne obowiązki w czasie dłuższym niż tygodniowy wymiar czasu pracujących osób dorosłych - mówiła dr Baranowska podczas spotkania w Miejskim Ośrodku Kultury.

Młodzi ludzie w Zgierzu spędzają średnio ponad 8 godzin dziennie korzystając z Internetu. Prawie połowę tego czasu poświęcają na portale społecznościowe. Jeśli dodać tę ilość do godzin spędzonych na nauce oraz innych obowiązkach w szkole lub w domu oznacza to, że młodzież ma zagospodarowane łącznie 19 godzin dziennie. Tylko prawie jedna trzecia uczniów wykonuje w weekendy zajęcia uznane za obowiązkowe lub pracuje zarobkowo. Wydaje się więc, że bardziej odpowiednie do organizowania celowych zajęć kulturalnych mogą być właśnie weekendy niż dni od poniedziałku do piątku. - To wszystko jednak to tylko wstępne wnioski, nie należy tego traktować jako regułę czy zalecenie dla instytucji i organizacji - tłumaczyła dr Baranowska.

Prawie połowa uczniów deklaruje, że w czasie wolnym podejmuje zajęcia ruchowe i sportowe. Co szósta młoda osoba w Zgierzu realizuje pasje muzyczne, a co dziesiąta plastyczne. Prawie połowa respondentów nie płaci za swoje dodatkowe zajęcia bądź ponosi niewielkie nakłady finansowe (do 50 zł miesięcznie)

Aż 25% młodych osób w ogóle nie poszukuje informacji o wydarzeniach kulturalno-sportowych w swoim mieście. Prawie połowa z badanych czerpie informacje z plakatów na miejskich słupach i w autobusach, co oznacza, że ten kanał komunikacji jest najskuteczniejszym nośnikiem informacji. Istotną siłę przekazu ma również bezpośrednia informacja od znajomych(ponad 35% badanych) oraz Internet (portale społecznościowe i zgierskie strony informacyjne - łącznie ok. 60%).

Młodych zgierzan zapytano o propozycje konkretnych zajęć, w których by chętnie uczestniczyli pomimo licznych obowiązków szkolnych. Uczniom w największym stopniu zależy na zajęciach sportowych (zwłaszcza piłce nożnej), fotograficznych oraz, co ciekawe, cukierniczych i kulinarnych. Na dalszych miejscach pojawiły się propozycje taneczne, artystyczne, muzyczne i filmowe.

Nie najlepiej jest z wiedzą uczniów na temat istniejącej kultury w Zgierzu. - Większość ankietowanych nie potrafiła rozszerzyć skrótów nazw ośrodków kultury ani odpowiedzieć na pytania o rozpoznawalne miejscai organizacje w mieście, formacje i grupy artystyczne - mówił Jakub Pyrzanowski, koordynator badania. - Młodzi ludzie jedynie częściowo zaspokajają swoje potrzeby kulturalne, swoje pasje realizując w domu, często nie wiedząc o tym, że mogą je realizować w ośrodkach i klubach.

Ankiety wśród uczniów zgierskich szkół to nie jedyne działanie w ramach analizowania potrzeb kulturalnych młodzieży w naszym mieście. Na grudzień zaplanowano spotkania z przedstawicielami instytucji i organizacji, kierującymi swoją ofertę kulturalną i sportową do młodzieży. W późniejszym czasie odbędą się również pogłębione badania fokusowe z poszczególnymi uczniami ze Zgierza, które pomogą odpowiedzieć na pytanie o przyczyny pewnych zjawisk i zachowań zgierskiej młodzieży w kontekście uczestnictwa i korzystania z oferty kulturalnej w naszym mieście.

W przeprowadzaniu badań MOK i WSBiNoZ pomagają młodzi wolontariusze związani m. in. ze Stowarzyszeniem Miłośników Kultury Ludowej FOLKIER, obecni także na spotkaniu w Miejskim Ośrodku Kultury.

 

 

.