A A A

rozpsp5 082 września rozpoczyna się rok szkolny 2013/2014, który zakończy się 27 czerwca przyszłego roku. Na poziomie przedszkoli i szkół wprowadza się szereg reform budzących kontrowersje wśród rodziców i nauczycieli.

(Rozpoczęcie roku szkolnego 2012/2013 w SP 5; fot. www.sp5.miasto.zgierz.pl)

Problemem zwłaszcza dla samorządów będzie zmniejszenie opłat ponoszonych przez rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin. Każda dodatkowa godzina ma kosztować 1 zł, zaś resztę opłat mają pokrywać gminy. Niestety dotacja z budżetu państwa może okazać się niewystarczająca, a przez to wiele placówek będzie mieć problem z organizacją zajęć sportowych czy z języków obcych dla dzieci.

Nadal nie został wprowadzony obowiązek szkolny dla 6-latków. Dzieci z rocznika 2007 pójdą do szkoły od września 2014 roku, chyba że ich rodzice zdecydowali się na ten krok już w tym roku. Natomiast zgodnie z ustawą już teraz wszystkie dzieci urodzone w 2008 roku zaczynają realizację obowiązku przedszkolnego.

Ogromna zmiana licea ogólnokształcące. Uczniowie drugich klas, po ukończeniu pierwszego roku nauki wszystkich przedmiotów w szkole, będą wybierać poza przedmiotami obowiązkowymi 2-4 przedmioty dodatkowe w zakresie rozszerzonym. Uczniowie, którzy zdecydują się na przedmioty humanistyczno-społeczne, będą uczyć się nowego przedmiotu „przyroda”, zaś ci, którzy wybiorą przedmioty przyrodnicze, będą chodzić na przedmiot „historia i społeczeństwo”.

Kalendarz roku szkolnego 2013/2014:

  • 2 września - początek roku
  • 23 grudnia - 1 stycznia - świąteczna przerwa zimowa
  • 18 stycznia - 2 lutego - ferie zimowe dla uczniów z województwa łódzkiego
  • 1 kwietnia - sprawdzian dla szóstoklasistów
  • 17 - 22 kwietnia - świąteczna przerwa wiosenna
  • 23 - 25 kwietnia - egzamin gimnazjalny
  • 25 kwietnia - zakończenie roku w najstarszych klasach szkół ponadgimnazjalnych
  • 5 - 30 maja - egzaminy maturalne
  • 27 czerwca - zakończenie roku

 

.