A A A

ZZSP 20 uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowowej w Zgierzu odbyło w dniach 20 maja - 7 czerwca staż w Ośrodku Szkoleniowym we Frankfurcie nad Odrą. Wyjazd to element projektu "Uczenie się przez całe życie" realizowanego przez ZZSP w Zgierzu.

W stażu w Zakładzie Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłowu Budowlanego Berlina i Brandenburgii w Niemczech udział wzięli uczniowie drugiej i trzeciej klasy w zawodzie technik robót wykończeniowych w budownictwie. 

W trakcie pobytu uczniowie doskonalili i zdobywali umiejętności zawodowe w zakresie montażu płyt gipsowo-kartonowych i kładzenia gładzi gipsowych (systemy suchej zabudowy). Poza doskonaleniem umiejętności zawodowych młodzież w wolnym czasie poznawała zabytki, architekturę i kulturę Frankfurtu nad Odrą, Berlina i regionu Brandenburgii.

Staż realizowany jest przez Zgierski Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 

źródło: www.zzsp.miasto.zgierz.pl 

 

.