A A A

KARTA ZGŁOSZENIOWA

 

1. Godło        …………………………………………………………………………………….

2. Dane autora:

    - imię i nazwisko: ………………………………………………………………………...…..

    - data urodzenia:  ……………………………………………………………………………..

3. Nazwa szkoły: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Imię i nazwisko nauczyciela: ………………………………………………………………...

5. Dane kontaktowe:

    - adres e-mail: ………………………………………………………………………………...

    - nr. telefonu : ………………………………...………………………………………………

    - adres do korespondencji: ul. …………………………………………., nr domu …………, nr mieszkania ……………, kod pocztowy …… - ………… , miejscowość …………………..

 

  

.