A A A

 REGULAMIN KONKURSU

„Letnie impresje”

 

 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG oraz serwis EZG.INFO.PL

 2. W konkursie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych z terenu powiatu zgierskiego.

 3. Konkurs rozstrzygnięty będzie w dwóch kategoriach: literackiej oraz fotograficznej.

 4. Praca/zdjęcie zgłoszone na konkurs nie mogą być wcześniej publikowane oraz brać jednocześnie udziału w innych konkursach.

 5. Uczestnicy mają pełną dowolność w wyborze gatunku oraz formy pisanej pracy/ wykonanego zdjęcia.

 6. Przyjęta do udziału w konkursie zostanie praca pisemna w postaci wydruku komputerowego (nie więcej niż 2 strony tekstu, czcionka Times New Roman w rozmiarze 12, interlinia 1,0; wyłącznie w formacie A4) przesłana w czterech egzemplarzach oraz w postaci pliku PDF zapisanego na płycie CD.

 7. Przyjęte do udziału w konkursie zostanie zdjęcie w postaci odbitki (o wymiarach 15x21) przesłane w trzech egzemplarzach oraz w postaci pliku JPG zapisanego na płycie CD.

 8. Pracę/ zdjęcie należy podpisać słownym godłem wymyślonym przez Autora (możliwe jest użycie maksymalnie dwóch dowolnych słów, które będą zastępować prawdziwe nazwisko Autora). To samo godło należy zamieścić na oddzielnej kopercie, w której znajdzie się karta zgłoszeniowa zawierająca dane Autora (załącznik do regulaminu nr 1).

 9. Koperta zewnętrzna może zawierać dane adresata (ważne w przypadku przesyłek poleconych). Prace/zdjęcia przed przekazaniem jurorom będą rozpakowane i sprawdzone pod kątem zastosowania się do wymogów formalnych.

 10. Termin zgłaszania prac/ zdjęć upływa  25 października 2010r. Liczy się data stempla pocztowego.

 11. Prace należy przesyłać na adres:  Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG, ul. Ks. Szczepana Rembowskiego 36/40, 95-100 Zgierz

 12. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w listopadzie 2010r. (o dokładnym terminie poinformujemy) w zgierskiej Filii Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego przy ul. 3 Maja 46 w Zgierzu.

 13. W celu rozstrzygnięcia konkursu Organizatorzy powołają niezależne Jury, w którego skład wejdą: 2 osoby ze Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich EZG, 2 osoby z redakcji EZG.INFO.PL oraz dwóch niezależnych ekspertów. Decyzje jury są ostateczne.

 14. Jury przyzna nagrody rzeczowe dla laureatów każdej z kategorii oraz wyróżnienia.

 15. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione prace zostaną jednorazowo oraz nieodpłatnie wykorzystane przez organizatorów w celu opublikowania ich na portalu EZG.INFO.PL

 16. Przesłanie pracy jest równoznaczne z akceptacją warunków uczestnictwa oraz postanowień regulaminu.

 17. Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować do koordynatora konkursu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

UWAGI:

 1. Prace/ zdjęcia muszą być tylko i wyłącznie autorstwa uczestnika konkursu.

 2. Nie można zgłaszać prac za pośrednictwem poczty elektronicznej.

 

.