A A A

 

suhairW cyklu naszych wywiadów z okazji Europejskiego Tygodnia Młodzieży przedstawiamy Suhair El Qarra, młodą włosko-jordańską aktywistkę i badaczkę z palestyńskimi korzeniami.

Suhair jest Europejką z urodzenia, ale z wyboru mówi o sobie jako obywatelce świata. Na ogół określa się jako „koktajl różnych tożsamości, mieszankę kolorów na palecie malarza, osobę gotową do stawiania innowacyjnych tez, które mogą doprowadzić do zrównoważonego rozwoju naszych społeczeństw na całym świecie”.

Justyna Zielińska: Twój opis własnej osoby brzmi bardzo intrygująco. Możesz opowiedzieć więcej na temat swojej aktywności i pracy?

Suhair El Quarra: Jestem szczególnie wrażliwa na kwestie dotyczące równouprawnienia kobiet i moje niezbywalne prawo do całkowitego i namacalnego obywatelstwa. Jestem obecnie założycielką i prezeską  Meta-Hybrid, projektu dla pokoju, bezpieczeństwa i zmian społecznych.

J.Z.: Jesteś osobą bardzo świadomą i pełną zapału do pracy. Czy we Włoszech to popularne być pracować na rzecz innych?

S.E.Q.: Wolontariat to kwestia mentalności. Mieszkam we Włoszech, a ludzie tutaj nie są kulturowo przygotowani do pracy za darmo. Co prawda jest kilka osób aktywnych społecznie, które dają duży wkład do społeczności na poziomie lokalnym, jednak mamy do czynienia z pewnymi niedociągnięciami. Trudno jest zachęcać ludzi do udziału w działaniach, które mamy. Wielu z naszych członków to studenci lub osoby aktywne zawodowo, tym samym mogą tylko poświęcić kilka godzin swojego wolnego czasu, aby przyłączyć się do naszych działań.

J.Z.: Opowiedz o swojej pracy. Czym się zajmujesz? Do kogo kierujecie ofertę?

S.E.Q.: Moja organizacja zajmuje się głównie interakcjami społeczeństwa, które nie jest jednorodne. Badamy zależności oraz to, co je dzieli dla lepszego zrozumienia potrzeb, a także przeciwdziałania ewentualnym negatywnym sytuacjom, które mogą się pojawić w tym kulturowym mixie w szkole czy w miejscu pracy.

Czytaj więcej o Europejskim Tygodniu Młodzieży w Łodzi i Zgierzu 

J.Z.: Czy możesz już dzielić się pierwszymi sukcesami?

S.E.Q.: Pewnie. Zacznę od poziomu, który nazwę prywatnym. Zostałam zaproszona do udziału
w wielu światowych imprezach i konferencjach międzynarodowych. Wśród najbardziej znaczących wydarzeń, w 2012 roku, zostałam poproszona o zabranie głosu w dyskusji, obok innych wybitnych panelistów, w Lizbonie na Forum NSC Rady Europy (RE), w którym przedstawiłam moje badania na temat roli nowych mediów, wolności słowa, mowy nienawiści i dyskryminacji. Ponadto, uczestniczyłam w dyskusji na temat odpowiedzialnego przywództwa i roli organizacji międzynarodowych. Zostałam także zaproszona do udziału w ostatniej debacie Narodów Zjednoczonych (ONZ) w Sojuszu Cywilizacji Światowe Forum, który odbędzie się w Wiedniu w 2013 roku.

J.Z.: Żeby działać potrzebne jest oczywiście odpowiednie wsparcie. Czy Ty odczuwasz taką pomoc w swojej społeczności lokalnej?

S.E.Q.: Niestety, jako organizacja nie mamy zbyt dużego wparcia, szczególnie jeśli chodzi o wsparcie finansowe i dotacje. Mamy ograniczone zasoby i zwiększanie ich staje się naszym głównym celem. Nasze pomysły są dobrze widziane na poziomie globalnym, ale musimy ciężko na to pracować, by wypełnić lukę, jaka powstaje na poziomie lokalnym.

J.Z.: Suhair, jesteś dumna z tego co robisz, z tego co już udało się zrealizować?

S.E.Q.: Przede wszystkim jestem dumna z mojego zespołu. Bez nich nie osiągnęłabym tego, co już się udało. Nasze spotkania to dyskusje, które dają nam ogromną wiedzę na swój temat. Wzbogacają nas, bo każdy dzień to coś nowego. To jest naprawdę niesamowite. Pracowaliśmy w szkołach, gdzie mieliśmy do czynienia  z wielokulturowością uczniów szkół średnich.  Do dyskusji zaangażowaliśmy młodzież. Było to jedno z naszych ostatnich ważniejszych działań.

J.Z.:  Nasz serwis w dużej mierze odwiedzają młodzi ludzie. Chciałabyś im coś powiedzieć od siebie?

S.E.Q.: Chciałbym powiedzieć im, że przywództwo to nie jest władza. Przywództwo jest, przede wszystkim, działaniem. Nie lekceważcie  "mocy" swoich działań. Możecie dokonać zmian: to zależy od Was. 

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej w ramach projektu „Raz, dwa, trzy – działaj Ty!” oraz z programu Młodzież w działaniu w ramach Europejskiego Tygodnia Młodzieży.

 

 

.