A A A

Kolegium Nauczycielskie23 maja 2013 r. w Kolegium Nauczycielskim w Zgierzu odbędzie się konferencja naukowa "Kształtowanie patriotyzmu wyzwaniem dla wychowawców i instytucji społecznych".

Problemy szczegółowe konferencji:

 1. Rola rodziców i nauczycieli w edukacji patriotycznej młodego pokolenia.
 2. Rola instytucji państwowych i pozarządowych w kultywowaniu dziedzictwa narodowego.
 3. Rola szkół oraz instytucji społecznych poza granicami kraju w budowaniu świadomości patriotycznej młodego pokolenia olaków za granicą i na emigracji.
 4. Twórczość jako metoda wychowania patriotycznego.
 • Program konferencji:

  10.00-10.10 Powitanie

  10.10-10.30 Otwarcie konferencji

  10.30-11.00 Sonda uliczna na temat współczesnego pojmowania patriotyzmu- film

  11.00-11.15 Przedstawienie wyników badań własnych dotyczących roli nauczycieli i rodziców w budowaniu świadomości patriotycznej dzieci - Dorota Nożewska

  11.15-12.30 Dyskusja  panelowa  na temat: Kształtowanie patriotyzmu wyzwaniem dla wychowawców i instytucji społecznych z udziałem zaproszonych gości:

 1. Prof. dr hab. Halina Gajdamowicz - Wyższa Szkoła nformatyki i Umiejętności w Łodzi
 2. Dr Magdalena Kapuścińska - Instytut Piłsudskiego w USA
 3. Dr Iwona Korga - Instytut Piłsudskiego w USA
 4. Walentyna Szydłowska - Państwowe Polskie Gimnazjum w Rezekne
 5. Marianna Łacek - Związek Nauczycieli Języka Polskiego w Australii
 6. Teresa Piłat-Reszka - Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
 7. Edward Chudzik - Narodowe Centrum Kultury
 8. Robert Starzyński - Muzeum Miasta Zgierza
 9. Maria Piotrowicz - Stowarzyszenie Wspólnota Polska
 10. Jacek Talczewski - reżyser dokumentalista
 11. Adrian Skoczylas - Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG

13.00-13.30 Wystąpienia:

1. Rola Instytutu Piłsudskiego w Ameryce w wychowaniu patriotycznym Polonii i Polaków - Dr Magdalena Kapuścińska, Prezes Instytutu Józefa Piłsudskiego w Ameryce, dr Iwona Korga, dyrektor Instytutu.

2. Wykład - Teresa Piłat- Reszka,  Dyrektor ORPEG.

13.30-13.45 Dyskusja – ciąg dalszy.

Więcej informacji o konferencji.

 Patronat honorowy nad konferencją objęli Dziekan Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego prof. nadzw. Danuta Urbaniak-Zając oraz Prezydent Miasta Zgierza dr Iwona Wieczorek.

Konferencja ma charakter otwarty.

źródło: www.kn.zgierz.pl 

 

.