A A A

Podpisanie umowy o staz19 marca we Frankfurcie nad Odrą została podpisana umowa w sprawie realizacji stażu pomiędzy Zgierskim Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Zgierzu a Ośrodkiem Kształcenia Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii we Frankfurcie na Odrą.

Umowę  podpisali Eugeniusz Jacel – Dyrektor Szkoły i Walter Jahn - Kierownik Współpracy z Zagranicą Zakładu Promowania Kształcenia Zawodowego Związku Przemysłu Budowlanego Berlina i Brandenburgii.

20 uczniów klasy drugiej i trzeciej w zawodzie technolog robót wykończeniowych w budownictwie  odbędzie w terminie pomiędzy 20 maja a 7 czerwca 2013 r. w ramach projektu "Sucha zabudowa jako trwałe i efektowne wykończenie wnętrz budynków" 3-tygodniowy staż w Ośrodku Kształcenia we Frankfurcie na Odrą.

W trakcie pobytu uczniowie będą doskonali i zdobywali umiejętności zawodowe w zakresie  montażu płyt gipsowo-kartonowych i kładzenia gładzi gipsowych (systemy suchej zabudowy). Poza doskonaleniem umiejętności zawodowych młodzież w wolnym czasie będzie poznawać  zabytki, architekturę i kulturę Frankfurtu nad Odrą, Berlina i regionu Brandenburgii.

Staż realizowany jest przez Szkołę we współpracy z Ośrodkiem Kształcenia we Frankfurcie nad Odrą przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu "Uczenie się przez całe życie". 

źródło: Lucyna Drygalska, ZZSP Zgierz 

 

.