A A A

przedszkoleWydział Oświaty Urzędu Miasta Zgierza informuje, że 1 marca 2013 r. rozpoczęła się rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w zorganizowanych w Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 10, 11, 12 w Zgierzu.

Rekrutacja potrwa do 31 marca 2013 r.

Szczegółowe informacje zawiera Regulamin rekrutacji i przyjęć do miejskich przedszkoli (oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych) prowadzonych przez Gminę Miasto Zgierz na rok szkolny 2013/2014 - dostępny również na stronach internetowych wszystkich placówek prowadzących nabór.

Więcej informacji na stronie www.umz.zgierz.pl

 

.