A A A

PUP ZgierzStarostwo Powiatowe w Zgierzu i Powiatowy Urząd Pracy zapraszają na Targi Pracy i Edukacji. Targi Pracy i Edukacji odbędą się 21 marca 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi.

Targi odbędą się przy współudziale: Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej, Związku Nauczycielstwa Polskiego, Narodowego Forum Doradztwa Zawodowego, Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej oraz Powiatowych Urzędów Pracy. Celem Targów jest umożliwienie osobom poszukującym pracy zapoznania się z oczekiwaniami i wymogami obecnego rynku pracy, przedstawienie ofert pracy oraz praktyk i wolontariatu, które pozwolą na zdobycie doświadczenia zawodowego.

Targi Pracy i Edukacji odbędą się w dn. 21 marca 2013 r. w Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, PATIO, Łódź, ul. Rewolucji 1905 r. nr 52

PROGRAM:

10.00 – rejestracja

10.30 – 12.00 - sesja plenarna – prezentacje i wystąpienia partnerów oraz współorganizatorów

12.00 – 12.30 - przerwa kawowa

12.30 – 14.30 - warsztaty i spotkania w podgrupach:

14.30/15.00 – zakończenie

W trakcie tego wydarzenia będzie możliwość indywidualnych konsultacji z doradcami zawodowymi oraz zbadanie predyspozycji zawodowych na stanowiskach w PATIO. Zapraszamy na spotkania z doradcami z:

- Powiatowych Urzędów Pracy,

- Narodowego Forum Doradztwa Kariery,

- Centrum Aktywizacji Zawodowej.

- Ochotniczych Hufców Pracy,

- Biura Karier AHE, Centrum Kształcenia Podyplomowego, Polskiego Uniwersytetu

Wirtualnego.

źródło: Karolina Kałużna, www.powiat.zgierz.pl 

 

.