A A A

Wódz powstania styczniowego, Romuald Traugutt, był tegorocznym bohaterem Powiatowego Konkursu o Patronach Szkół Ponadgimnazjalnych. Konkurs rozstrzygnięty został w Samorządowym Liceum Ogólnokształcącym im. Romualda Traugutta w Zgierzu i zgromadził młodzież z kilku szkół z terenu powiatu zgierskiego.

Konkurs Romuald Traugutt

- Była to siódma edycja konkursu – mówi Adam Zamojski z Towarzystwa Przyjaciół Zgierza. – Naszym celem jest upowszechnianie wiedzy o patronach i okresach historycznych, w których żyli i działali. Kształtujemy w młodzieży postawy patriotyczne i obywatelskie oraz rozwijamy wiedzę o przeszłości regionu.

W zawodach udział wzięło 10 dwuosobowych zespołów, po dwa zespoły z pięciu szkół ponadgimnazjalnych. Młodzież musiała wykazać się znajomością podstawowych faktów z życia i działalności Traugutta, z przebiegu powstania styczniowego oraz znajomością filmowej adaptacji „Wiernej Rzeki” Stefana Żeromskiego.

Grono współorganizatorów konkursu tworzyli: Samorządowe Liceum Ogólnokształcące im. Romualda Traugutta w Zgierzu (szkoła patrona i tegoroczny gospodarz), Towarzystwo Przyjaciół Zgierza oraz Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Bolesława Prusa w Zgierzu i Muzeum Miasta Zgierza. Od początku patronat nad konkursem sprawuje m.in. Starosta Zgierski Krzysztof Kozanecki, który - wspólnie z Towarzystwem Przyjaciół Zgierza - ufundował nagrody konkursowe.

W tym roku pierwsze miejsce zajął zespół gospodarzy w składzie: Joanna Krukowska i Alicja Rajska- Od dawna interesujemy się historią i wygrana to dla nas ogromne wyróżnienie – mówi Joanna. – Pytania nie były trudne, ale wymagały zagłębienia się w temat – dodaje Alicja

- W tym konkursie wszyscy wygrywają – mówi Adam Zamojski. – Nagrodą dla uczestników konkursu jest wycieczka. W tym roku wybierzemy się śladami Romualda Traugutta, pojedziemy do Warszawy i odwiedzimy Muzeum Powstania Warszawskiego.

Konkurs co roku rozgrywany jest w innej szkole. Ósma edycja poświęcona będzie sylwetce Stanisława Staszica.

źródło: Karolina Kałużna, www.powiat.zgierz.pl 

.