A A A

 


13 września w SP5 odbyło się zebranie informacyjne na temat nowego projektu unijnego „Mogę więcej w... Piątce”.

Podczas zebrania omówione zostały zajęcia, które będą realizowane w ramach projektu oraz przedstawieni zostali nauczyciele prowadzący te zajęcia. Projektem zostanie objętych 155 uczniów. Celem projektu jest przede wszystkim wyrównywanie szans edukacyjnych. Zajęcia jakie będą prowadzone to: terapia logopedyczna, terapia pedagogiczna z elementami socjoterapii i mnemotechniki, zajęcia terapeutyczne i psychoedukacyjne, spotkania z teatrem, koło przyrodnicze, matematyczne, j. angielskiego, ortografia na 5. Prowadzić je będzie 11 nauczycieli. Ze środków unijnych zakupione zostaną m.in. programy multimedialne, gry dydaktyczne, sprzęt sportowy, mikroskop, sprzęt laboratoryjny, drukarka, telewizor.

Projekt trwać będzie do marca 2011 roku. Do końca września odbywać się będzie rekrutacja na zajęcia.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

To już drugi projekt realizowany w SP5.

 

Iza Klimek

.