A A A

 

rekopol logo1Od czerwca 2012 roku w Zgierzu realizowane jest proekologiczne działanie pt. "Akcja – Segregacja". Organizatorem konkursu, w ramach którego udało się pozyskać środki finansowe jest Rekopol Organizacja Odzysku S.A. 

W projekt zaangażowani są Gmina Miasto Zgierz oraz partnerzy Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., Stowarzyszenie Wielokulturowy Zgierz oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Obywatelskich EZG.

Jednym z elementów projektu był Miejski Konkurs Multimedialno – Plastyczny, w którym wzięli udział uczniowie zgierskich szkół podstawowych. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie nagród odbyło się 31 stycznia podczas XXXII sesji Rady Miasta Zgierza. Wśród laureatów znaleźli się:

1. miejsce: Aleksandra Kubasiewicz SP3,

2. miejsce: Oliwia Żarnik SP 11,

3. miejsce: Gabriela Gorzkowska SP 12,

4. miejsce: Aleksandra  Walendzik SP 10,

5. miejsce: Adrian Pal SP 11,

6. miejsce: Angelika Michaś SP 10

cztery równorzędne 7. miejsca przypadły: Ewelinie Kubali SP 1, Wiktorii Widawskiej SP 11, Aleksandrze Góral SP 8 oraz Zuzannie Michałowskiej SP 3.

Nagrody wręczali Iwona Wieczorek (Prezydent Miasta Zgierza), Justyna Zielińska (Prezeska SIO EZG) oraz Michał Mikołajczyk (Dyrektor ds. Sprzedaży i Marketingu Rekopol).

Projekt trwa do czerwca 2013 roku. Przed nami wydanie „Mapy ekologicznej”, która pozwoli mieszkańcom miasta zapoznać się z miejscami, w których można oddawać elektrośmieci, baterie czy przeterminowane lekarstwa. Wszystko po to, by zwrócić podnieść świadomości mieszkańców Zgierza z zakresu selektywnej zbiórki odpadów i zanieczyszczenia terenów zielonych, propagowanie zachowań prośrodowiskowych i upowszechnienie wiedzy o przyrodzie. 

 

.