A A A

mrmz logo

W najbliższy piątek, 16 listopada o godzinie 14.00 w sali 114 Urzędu Miasta Zgierza odbędzie się pierwsza inauguracyjna sesja Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza kadencji 2012-2014.

Podczas sesji radni oraz radne wybrani 30 października złożą ślubowanie. Głównym punktem obrad będzie wybranie prezydium (przewodniczący/przewodnicząca oraz dwaj zastępcy/zastępczynie). W porządku znalazło się uchwalenie planu pracy ustalonego  na wyjeździe integracyjnym. Sesję poprowadzi Jarosław Komorowski, Przewodniczący Rady Miasta Zgierza.

Skład Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza w latach 2012-2014.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia przez Przewodniczącego Rady Miasta Zgierza.

2. Złożenie ślubowania przez członków Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze.

4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza.

5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Planu Pracy Młodzieżowej Rady Miasta Zgierza na okres od 16 listopada 2012 r. do 30 czerwca 2013 r.

6. Wolne wnioski.

7. Ustalenie terminu kolejnego posiedzenia.

8. Zamknięcie obrad sesji.

 

źródło: Patrycja Malik, Rzecznika MRMZ 

 

.